front page slideshow

ss-cover seso01 seso02

HUREN

slctn●srtd X Huren (Teste, O/H)
(mini interview eng + hun)

K: What was your first electronic music experience and when did your career begin?

D: 
For me it was movies and television as a child, in horror and sci-fi films and early MTV music videos. The original New Wave/post punk was in full swing and my first record was Gary Numan '' Cars'' which I can say made a lasting impression. Moreso than the Kiss records i also had at the time! 

The Texas Chainsaw Massacre had an enormous impact about creating sonic terror, as did Wendy Carlos '' The Shining '' and Italian Zombie and Cannibal film soundtracks. Riz Ortolani, Goblin, Fabio Frizzi, Tangerine Dream and many other drug damaged psychedelic weirdos from the 70's and 80's come to mind

I tend to gravitate to the morbid as when i was first buying synths i wanted to make sounds like Carlos in the Shining and the BBC Radiophonic in the early Dr. Who episodes as well as low budget versions of those from the Grindhouse B-movie trash cinema, art-house celluloid etc... 

The thing to keep in mind in the 70's and 80's there was outright hostility to synthesizers at the time so alternate areas where where you'd be more likely to be exposed to the music and you had to seek it out and write letters. For example I remember writing to Interfisch before they were Tresor Records and Coil Threshold House Mailing list, Soleilmoon, Silent etc. As well as friends who were in the Temple Ov Psychick Youth with weird video collections

Also to get an idea In North America Kraftwerk originally was thought to be a comedy act for example. IF IT HAS A SYNTH IN IT ITS NOT ``REAL'' MUSIC was the thinking of the time

As for my career (loosely referred to!), well I suppose '91 or 92 around the time of the Teste Release. Lately I've been rather reflective about all the highs and many lowlights. At this point I can consider myself a survivor! It has been long descent into the Heart of Darkness!!!!

K: You have many great music projects, releases, please talk about these.D: Well thank you for the kind words. Not to be contrarian but one thing I've learned over the years is to let others talk about them. I adhere to the credo of Flava Flav - DON'T BELIEVE the muthafuckin hypeeeeee Boiieee!!! 


However to add something to it. My prime projects are Huren, Teste, MRTVI and O/H in revolving order depending on circumstances and timing As well as collaborations with Ancient Methods, Sarin and Blush Response recently. Many more are on the way as aside from production i get requests for just my soothing vocal stylings and I used to play drums professionally and I miss it...

K: What was your most memorable event and which event is on your wish list?D: Most memorable would coincidentally be Berghain just this past weekend as Teste with Goner the recent inductee to the fold... I cant deny it was emotional and surreal to hear something I worked on as a teenager in the basement in rural Canada in that situation. During soundcheck staring at the Funktion One System and hearing "The Wipe" on it was very introspective moment and even a flashback to '92 and distant phantoms... Definitely a reminder as to why I still bother and try to develop as there were definitely abundant moments I was ready to pack it in over the years.


Wish lists well I've been hearing good things about Khidi in Georgia and I do hope to play more in Asia particularly Korea..

K: When you play live, what do you use, which is your favorite instrument in your setup?D: I must seem so difficult but it truly is the audience as instrument lets say. I strive for the presentation unique to each event. 

The gear I use changes frequently (Kleinanzeigen Berlin rent time!!) and I don't want to be defined by equipment as I am about the experience and concepts as they are just tools... 

I say leave the gearhead shit to Youtube demos! 


K: Have you ever been to Hungary? D: No but a colleague of mine is there now and he says I'll love this '' Budafuck'' area.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mi volt az első elektronikus zenei élményed és hogyan kezdődött a karriered?

D: Mozifilmek és a televízió gyerekként, horror és sci-fi filmek és a korai MTV zenei videók. Az eredeti post punk és new wave lendületben volt, és az első lemezem Gary Numan –től a 'Cars ' volt , erről elmondhatom, hogy tartós benyomást keltett. Ebben az időben voltak Moreso, aztán Kiss lemezeim is.

A Texasi láncfűrészes mészárlása óriási hatást gyakorolt a hang terror megteremtésére, ahogy Wendy Carlos "The Shining” (A ragyogás)-ja is és az olasz Zombie and Cannibal (Zombi holokauszt) filmzenék. Riz Ortolani, Goblin, Fabio Frizzi, Tangerine Dream és sok más, a 70-es 80-as évekbeli pszichedelikus különc eszembe jut. 

Hajlamos vagyok vonzódni a morbidhoz, mint amikor megvettem az első szintetizátoraimat, olyan hangokat szerettem volna csinálni, mint Carlos „A ragyogás”-ban, és a BBC Radiophonic a korai Dr. Who epizódokban, csakúgy mint a b kategóriás trash Grindhouse mozik, art-house, celluloid stb.

Azt szem előtt kell tartanunk, hogy a 70-es 80-as években ellenségeskedés vette körül a szintetizátorokat, ugyanakkor voltak olyan alternatív helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lehettél kitéve a zenének, ezeket meg kellett keresned, írni kellett leveleket.
Pl. emlékszem írtam az Interfisch-hez mielőtt ők Tresor Records lettek, valamint a Coil Threshold House levelezési listához, Soleilmoon, Silent stb. Amellett, hogy voltak barátok a Temple Ov Psychick Youth- ban furcsa videó gyűjteményekkel.
Észak- Amerikában azt gondolták, hogy eredetileg a Kraftwerk egy komédia pl.
Ha van egy szinti benne akkor az már nem „igazi” zene ez volt a gondolat ebben az időben.
Ami a karrieremet illeti (lazán említettem). Azt gondolom a 91-es 92-es Teste megjelenés körül. Az utóbbi időben inkább visszatükröződtek a csúcspontok és az árnyoldalak. Ezen a ponton túlélőnek tekinthetem magam. Hosszú lemerülés volt ez a sötétség szívébe.

K: Rengeteg kiváló zenei projekted, megjelenésed van, kérlek beszélj ezekről.

D: Köszönöm a kedves szavakat. Nem szeretnék ellenkezni, de az egyik dolog amit megkellett tanulnom az évek során, hogy hagyjak másokat beszélni róluk. Ragaszkodom a Flava Flav hitéhez „Ne higyj a kib…..tt hype-ban”.
Azonban hozzáadnék valamit. Legfontosabb projektjeim a Huren, MRTVI a Teste és az O/H, a körülmények és időzítés függvényében, valamint az együttműködések Ancient Methods-szal, és Sarin-nal és Blush Response-szal az utóbbi időben. Rengeteg minden úton van ahogy a producerkedés mellett kapok felkéréseket csak a megnyugtató vokálomhoz, és profi dobos is voltam,ami szintén hiányzik.

K: Melyik volt a legemlékezetesebb eseményed, és milyen esemény van a kívánság listádban?

D: A legemlékezetesebb véletlenül pont az elmúlt heti a Berghainben, Teste-ként Gonerrel, aki friss újonc a hívőknek. Nem tagadhatom, hogy ebben a helyzetben érzelmes és szürreális volt hallani valamit, amin tinédzserként dolgoztam egy vidéki kanadai pincében. A soundcheck közben a Funktion One hangrendszert hallgatva a „The Wipe”-ot egy nagyon introspektív pillanat volt, egy visszaemlékezés a 92-es évre és a távoli rémképekre. Határozottan emlékeztetetett arra , hogy miért zavarok még mindig és próbálok fejleszteni, ezek bőséges pillanatok voltak, készen álltam becsomagolni ezeket az évek alatt.
Kívánságlista, szóval nagyon jó dolgokat hallottam a Khidiről Grúziában, és remélem többet játszhatok Ázsiában, különösen Koreában.

K: Amikor zenélsz, mit használsz, melyik a kedvenc hangszered a set up-ban?

D: Bonyolultnak tűnik, de valójában a közönség, mint hangszer mondjuk. Igyekszem minden eseményt egyedi módon bemutatni.
Az általam használt felszerelés rendszeresen változik (Berlini apróhirdetések bérleti ideje!!) és nem akarok a felszerelés által meghatározva lenni , ahogy a tapasztalat és koncepció által sem mivel ezek csak eszközök ...

azt mondom hagyjuk a gearhead sz@rságot a youtube demokra!

K:Jártál már Magyarországon?

D: Nem, de az egyik kollégám ott van most és azt mondta fogom szeretni ezt a „Budafuck” helyet.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://soundcloud.com/huren
https://www.facebook.com/1huren1/
https://www.facebook.com/ontariohospital/
https://www.facebook.com/teste.official/

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/huren

About the list:

D: Only the tip of the iceberg as I would add Cabaret Voltaire, The Fall, Chrome, Residents,Napalm Death, Nash the Slash, Bruce Haack and toooo many others!! Need a Top 100!

D: Ez csak a jéghegy csúcsa, hozzá kellene adnom még: Cabaret Voltaire, The Fall, Chrome, Residents,Napalm Death, Nash the Slash, Bruce Haack és rengeteg mást, kellene egy Top 100!

CH-BB

●Eng: Liaisons Dangeureuses and this are my Kraftwerk simply put - also a prime motivator for my Berlin relocation. When I started going to clubs this was the sound and experience I found thrilling and try to this day to recapture and reinterpret! ●Hun: Liaisons Dangeureuse és ez az én Kraftwerkem egyszerűen fogalmazva - szintén az egyik fő motivációja volt a Berlinbe telepedésemnek. Amikor elkezdtem klubokba járni, ez volt az a hangzás illetve élmény amit izgalmasnak találtam, és én ezekben a napokban próbálom ujra elkapni és újraértelmezni ezt.

Clock DVA -Buried Dreams

●Eng: Adi has been a massive influence. While i regard the late 80's early 90'S as my favourite DVA era- I love all the other approaches he took from avant free jazz to cyberpunk. The Anti-Group likewise was a massive influence on me for Teste ●Hun: Adi hatalmas befolyást gyakorolt rám. Miközben a késő 80-as korai 90-es évek elejét a kedvenc DVA korszakomnak tekintem, szeretem az összes többi megközelítést, amit az avant free jazztől a cyberpunkig vitt. Az Anti-Group ugyancsak nagy hatással volt rám, mint Teste-re.

Conrad Schnitzler - Auf dem Schwarzen

●Eng: CON deserves the same reverence of Kraftwerk. Coincidentally he booked them early on when they were a hippie jam band (lol!) at the Zodiak Free Arts Lab ●Hun: CON megérdemli ugyanezt a Kraftwerk tiszteletet. Véletlenül lefoglalta őket akkoriban, amikor egy hippie jam banda voltak a Zodiak Free Arts Labnál.

Robert Rental and The Normal

●Eng: Ice cold alienating electronics from the upheaval era. Back when using a synth meant trouble... The early Mute records are all grail i could have put the early Fad Gadget but Rental is even more unsung ●Hun: Jéghideg elidegenítő elektronika a felfordulás korszakából. Abban az időben amikor még gondot okozott, ha szintit használsz. A korai Mute lemezek mind grálok. Ide tehettem volna a korai Fed Gadget-et de Rental méginkább el nem énekelt.

Trisomie 21 "The First Songs"

●Eng: I was tempted to put the Cure '' Pornography'' or ",Faith" or some Joy Division and early New Order but this one has stayed nearer to me as its more deranged, primordial, lo-fi and claustrophobic... The sound of deep isolation and detachment. ●Hun: Kísértésben voltam, hogy idetegyem a Cure '' Pornography''-t vagy a ",Faith"-et vagy valami Joy Divisiont, és korai New Ordert ,de ez közelebb áll hozzám, mert még tébolyodottabb, primordiális, lo-fi és klausztrofóbikus…. A mély elszigeteltség és a leválás hangja.

SPK- Despair

●Eng: Despair was so important for me. In the 80's you had to seek it out and usually saw a heavily degraded copy. "Have you Seen SPK Despair?"" the freaks would inquire! I wonder if there still exists a '' clean'' copy somewhere. ●Hun: Despair nagyon fontos volt nekem. A 80-as években neked kellett keresgélni és aztán láttál egy erősen leromlott példányt. Láttad az SPK Despair-t? a freakek érdeklődnének. Kiváncsi vagyok vajon létezik-e egy tiszta másolat valahol.

Oldalak