front page slideshow

ss-cover seso01 seso02

Phantom Love

slctn●srtd X Phantom Love (Mushy)
(interview eng + hun)

K: Why did you choose this artist name "Phantom Love"?

V: In the beginning Phantom Love was a title track for Mushy. This one came out, as B-side, on 12” single “My life so far”. It’s an instrumental track turning into others atmospheres than usual known for Mushy.
At that time I was not thinking to introduce an another alter ego to my musical production, I was only interested on experimentation into different fields that I used to. After a while I found that this new way of research was taking distance from Mushy and so I preferred to develop that under another name.
I chose Phantom Love for creating a connection and evolution from a project to another.

K: What was your first electronic music experience and when did you begin to deal with music?

V: My first electronic music experience was the environment sounds. I used to listen to electronic music especially industrial music but I was ignoring completely the existence of synths, I was just listener and not thinking to make music and how make it.
The first approach was to create the same emotions and feelings that noise could generate on me and using them. So the only way i found was to bring environment sounds and treating them for creating dark atmospheres. When I started to play with synthesizers the processus of synthesis was the same that I used to do with field recordings. Try to find a sound and elaborating it as I wanted. That’s how the story begins.

K:Please you talk about your music projects, releases

V: I’m on the way to make an album for Phantom Love and another one for Mushy. The waiting is still long but on the way. I cannot say more.

K: What do you think, is it harder to work in this scene if you are a woman?

V: Today not anymore, i think this gender division is ended. Right now making music as woman still create some interest because it’s still considered something new from male world. As you see right now more and more women are taking confidence and courage for doing that. When I started on 2003 it was mostly rare, especially for a woman making noise or electronic music but I’ve never found myself discriminated as female musician maybe more as woman could not understand how electronic stuffs could work.

K: What was your most memorable event?

V: When I played at Buka in Milan on 2015. It’s an old record company building. I played in the hall used for recording music. It’s a kind of Dante’s Inferno Circles.
All audience around me and I was playing in the middle. It was the second concert I did as Phantom Love and experience was unforgettable.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Miért választottad a Phantom Love művésznevet?

V: Kezdetben a Phantom Love egy track cím volt a Mushy projektemhez. Ez megjelent, mint B oldal egy 12” önálló lemezen „My life so far”. Ez egy olyan hangszeres track ami a szokásos Mushy néven ismert atmoszférává alakult. Abban az időben nem gondoltam, hogy bemutassak egy másik alternatívát a zenei produkciómnak, csak a különböző területeken végzett kísérletezés érdekelt. Egy idő után találtam egy új kutatási módot, ami távol állt Mushy-tól, és ezért inkább egy másik név alatt fejlesztettem ki. A Phantom Love-ot választottam létrehozva egy kapcsolatot és evolúciót a másik projekthez.

K: Mi volt az első elektronikus zenei élményed, és mikor kezdtél foglalkozni a zenével?

V: Az első elektronikus zenei élményem a környezeti hangzás volt. Szoktam elektronikus zenét hallgatni régebben is, különösen az ipari zenét, de teljesen figyelmen kívül hagytam a szintetizátorok létezését, csak hallgató voltam, és nem gondolkodtam, hogy zenét készítsek, és hogyan csináljam. Az első megközelítés az volt, hogy ugyanazokat az érzelmeket és érzéseket hozzam létre, amit a zaj generálhat bennem és használni őket. Szóval az egyetlen módja az volt, hogy a környezet hangjait hozzam létre és kezeljem őket a sötét atmoszférák létrehozásához. Amikor elkezdtem játszani a szintetizátorokkal, a szintézis folyamata ugyanaz volt, mint amit a terepi felvételekhez használtam. Próbálj meg egy hangot találni és kidolgozni, ez volt amit akartam. Így kezdődik a történet.

K: Kérlek beszélj a zenei projektjeidről, megjelenéseidről

V: Folyamatban van egy album a Phantom Love-nak és egy másik Mushy-nak. A várakozás még hosszú, de úton van. Nem tudok többet mondani.

K: Mit gondolsz nehezebb dolgozni ebben a szcénában, ha nő vagy?

V: Ma már nem, azt hiszem, ez a nemi megosztás véget ért. Most zenét készíteni nőként még mindig létrehoz egyfajta érdeklődést, mert még mindig újnak számít a férfi világból. Amint látod, egyre több nő magabiztosabb és bátrabb megtenni ezt. Amikor 2003-ban kezdtem ez ritkán fordult elő, különösen egy nő esetében, aki zajt készít és elektronikus zenét. Soha nem éreztem diszkriminációt, mint női zenész, talán inkább, mint nő nehezebben tudod megérteni hogyan működnek az elektronikus cuccok.

K: Mi volt a legemlékezetesebb eseményed?

V: Amikor a Buka-nál játszottam Milánóban 2015-ben. Ez egy régi lemezgyártó vállalat épülete. Én a lemezfelvételhez használt teremben játszottam. Ez egyfajta Dante Inferno kör. Az egész közönség körülöttem helyezkedett el és én játszottam a közepén. Ez volt a második koncert, amit Phantom Love-ként adtam és az élmény felejthetetlen volt.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://www.facebook.com/phantomlovee/
https://www.facebook.com/mushymvshy/
https://soundcloud.com/clair-sauvage
https://soundcloud.com/mushyyy

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/phantom-love

Beach Boys - Elements : Fire

"You're a child, while you sleep all your toys make strange rituals around you. / Gyerek vagy és mialatt te alszol, minden játékod rituálékat csinál körülötted."

Lena Platonos - Love In Summer

"Minimal tragic composition stratification. /Minimális tragikus kompozició rétegződés"

Robert Wyatt - Little Red Riding Hood Hit The Road

"Birds are falling in love. /A madarak szerelmesek."

Funkadelic - I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing

"A song that save me. /Egy dal ami megmentett."

Pharoah Sanders - The Creator Has A Masterplan

"High perception. /Emelt észlelés."

Charles Mingus - Myself When I Am Real

"Myself when I am real. /Magam, amikor igazi vagyok."

Oldalak