front page slideshow

ss-cover seso01 seso02

Yagya

slctn●srtd X Yagya (Delsin)
(mini interview eng + hun)

K: When and how did you get in touch with electronic music?

A: As a teenager my dad bought some midi devices (Roland MT-32 and Casio CZ-101) that I really liked playing around with it, connected to my Atari ST. Making sounds and melodies with that gear was very inspirational for me, and I sort of got hooked. My sister introduced me to hip hop and dance music, we used to record radio shows we liked on cassettes and listen to them at school. I made lots of low quality experiments in the beginning, got better equipment over the years and finally ended up with only using software as today.

K: Please tell me about the Yagya project.

A: Yagya was born out of the album Rhythm of Snow. I had been making various kinds of electronic music under different names before, but after getting that album release on Force Inc in Germany I wanted to continue creating albums as Yagya. It took a while to get the next album (Will I dream during the process?) released, but it found it’s home at Sending Orbs eventually.
After starting the Yagya project I didn’t feel the need to create music under many different monikers, instead I just made experiments as Yagya, and hopefully will continue doing that for years to come.

K: How do you characterize, and to whom do you recommend your music?

A: Usually I describe my music as soft techno, with moods and melodies. It certainly has roots in dub techno, but I try to incorporate different things to try and create something new.
I honestly don’t know to whom I would recommend the music, but maybe people that enjoy relaxing introverted electronic music would like it?

K: Which was your most memorable event?

A: Probably when I played before Jeff Mills at Oval Space in London (2015). I had released Sleepygirls the year before and I caught someone’s attention so they invited me over to come and play at their party. It was great, so many people dancing and having fun, but then Jeff Mills showed his face and started preparing his set the crowd screamed and cheered for him like there was no tomorrow. I was very starstruck myself so I understood.

K: You live in a beautiful country. How does electronic music life in Iceland?

A: Electronic music is live and well in Iceland, lots of great artist here doing amazing things. I think Icelanders like creating music in general, and electronic music and its various genres are no exceptions. I’m doubtful that the land itself affects me as a musician, but there is a certain creative spirit in many Icelanders that I probably share.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba az elektronikus zenével?

A: Tinédzserként apám vásárolt midi eszközöket (Roland MT-32 és Casio CZ-101), nagyon szeretem játszani velük, az Atari ST-hez kapcsolva. Hangokat és a dallamokat készíteni ezekkel a felszerelésekkel nagyon inspiráló volt számomra. A húgom bevezetett a hip-hop és tánc zenébe, felvettük kazettára azokat a rádióműsorokat, ami tetszett nekünk, és az iskolában hallgattuk őket. Rengeteg rosszabb minőségű kísérletezésem volt az elején, de kaptam jobb felszerelést az évek során, és végül azt a szoftert kezdtem használni, amit a mai napig használok.

K: Kérlek mesélj a Yagya projektről.

A: Yagya a Rhythm of Snow albumból született. Korábban többféle elektronikus zenét készítettem különböző neveken, de miután elkészült ez a megjelenés a Force Incnél Németországban, Yagyaként akartam folytatni az albumok készítését. Kellett egy kis idő, hogy eljussak a következő albumhoz (Will I dream during the process?) ami megjelent, de végül ez otthonra talált a Sending Orbsnál.
A Yagya-projekt megkezdése után nem éreztem, hogy készítenem kellene zenét a többi név alatt, csak a Yagyaként kísérleteztem, és remélhetőleg ezt az elkövetkezendő években is folytatni fogom.

K: Hogyan jellemeznéd és kiknek ajánlod a zenédet?

A: Általában a zenét soft (puha) techno-ként, jellemezném hangulatokkal és dallamokkal. Kétségtelenül a dub technoban gyökerezik, de próbálok különböző dolgokat beilleszteni, hogy megpróbáljak valami újat létrehozni.
Őszintén szólva nem tudom, kinek ajánljuk a zenét, de talán az emberek, akik nyugtató, introvertált elektronikus zenét élveznek, szeretnék?

K: Melyik volt a legemlékezetesebb eseményed?

A: Valószínűleg, amikor Jeff Mills előtt játszottam az Oval Space Londonban (2015). Az előző évben adtam ki Sleepygirlst, és felkeltettem valakinek a figyelmét, szóval meghívtak engem, hogy jöjjek és játszak a partyjukon. Nagyon jó volt, olyan sok ember táncolt és szórakozott, aztán Jeff Mills megmutatta az arcát, elkezdte a szettjét, a tömeg üvöltött, és üdvözölte, mintha nem lenne holnap. Nagyon elragadott, így megértettem.

K: Egy gyönyörű országban élsz. Milyen a zenei élet Izlandon?

A: Az elektronikus zene Izlandon él és jól működik, sok csodálatos művész él itt és csinál csodálatos dolgokat. Úgy gondolom, az izlandiak általában szeretik a zenét, és az elektronikus zene és a különböző műfajok sem kivételek ez alól. Kétlem, hogy csupán maga a föld hat rám mint zenész, de van egy bizonyos kreatív szellem az izlandiakban, amit én próbálok megosztani.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
http://www.discogs.com/artist/Yagya
https://www.facebook.com/yagyamusic/
https://soundcloud.com/yagya

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/yagya-0

Königsforst by Gas

●Eng: Even though I knew Basic Channel, Maurizio and dub techno well, it really was Koningsforst that inspired my to create the first Yagya album. ●Hun: Annak ellenére, hogy jól ismertem a Basic Channelt, Mauriziot és a dub technot, valójában a Koningsforst volt az, ami ihlette az első Yagya albumot.

Either/Or by Elliott Smith

●Eng: I used to listen to Elliott Smith continuously for a few years and I would say that Either/Or is his best album. The song called “Angeles” from that album was my favourite song for a long time. ●Hun: Szoktam hallgatni folyamatosan Elliott Smith-t néhány éve, és azt mondhatnám, hogy az „Either/Or” ez a legjobb albuma. Az Angeles dal volt a kedvenc dalom hosszú ideig.

Room 25 by Noname

●Eng: I listen to this album a lot these days and I really love it. She (Noname) can deliver complex, intelligent lyrics and make it look easy. Top notch production too. ●Hun: Nagyon sokat hallgatom ezt az albumot ezekben a napokban , és nagyon szeretem. Ő (Noname) képes komplex, intelligens szövegeket produkálni, és ez könnyűnek tűnik. Csúcsminőségű produkció.

Équinoxe by Jean-Michel Jarre

●Eng: My dad bought this album back when I started making electronic music as a teenager and it’s sort of burned into my subconsciousness. ●Hun: Az édesapám vásárolta ezt az albumot amikor elektronikus zenét kezdtem készíteni tinédzserként és ez beleégett a tudatalattimba.

Laughing Stock by Talk Talk

●Eng: Talk Talk was a legendary band that made a lot of good music. I personally connected the most to Laughing Stock, but the other stuff is amazing too. ●Hun: A Talk Talk egy legendás zenekar volt, amely egy csomó jó zenét készített. Személy szerint a leginkább a Laughing Stock-hoz kapcsolódom, de a többi cuccuk is elképesztő.

Blade Runner Soundtrack by Vangelis

● Eng: The Blade Runner soundtrack is so moody and melodic and beautiful. It had a huge influence on my music. ● Hun: A Blade Runner soundtrack olyan hangulatos, dallamos és szépséges. Ez nagy befolyással van a zenémre.

Oldalak