front page slideshow

ss-cover seso01 seso02

Kedvences napok

slctn●srtd X Ness (TPG)
(interview eng + hun)

K: Please talk a little bit about the beginnings, how did the love of music/electronic music develop in you?

N: In 1985 my father brought home our first personal computer, it was a Commodore64 that came with an 8 bit processor, elaborating the sounds coming from basic but very fascinating videogames. From that moment and years to come I was hooked in recording on cassette some of the music written for those early games. It wasn’t until 2004 that I started also collecting music on vinyl for djing, I remember in those years labels like Sender Records, Vapour Recording, Border Community, Boxer Recordings, Net28, Traum Schallplatten, Sahko, Dumb Unit and others were among my favorites.

K: Your music is very clean and has a special atmosphere.Can you tell me when and how the Ness project has started.What inspired you?

N: Ness is the moniker used since the very beginning, I believe was 2004 again when I decided to call my music project in this way, until now only 1 person got the real meaning of choosing this name, I’ll keep speculations and mystery for you :)
Inspiration comes and goes from all possible sources and moments in life, from any possible state of mind and environment, it’s an unpredictable force in which we flow unconsciously.

K: If you dont have inspiration, which may happen sometimes,how do you deal with it?

N: Somehow it’s something out of our control, we can’t force inspiration to come neither to go away, it’s a temporary thing like happiness. So if music isn’t coming the way I want or even when it’s going too good, I stop doing it. I shift my focus on something else, these breaks are proportioned supposedly to how strong is the inspiration in that moment.

K: What instruments do you use during music production?

N: I’m self taught but I can’t play any classical instruments, so as I consider myself more a technician who play with sounds, I have with me a couple of synthesizers, drum machine, controllers, softwares and so on.

K: What was the most special place/event where you performed?

N: Tricky question because there are so many, all events I played have some special memory bad or good it is…I will tell you two events which left an important mark in my career as dj but also at a personal level: Acquario in Italy and Modem festival in Croatia.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Kérlek mesélj a kezdetekről, hogyan fejlődött benned a zene/elektronikus zene iránti vonzalom?

N: 1985-ben apukám hazahozta első számítógépünket, egy Commodore 64-et ami 8 bites processzorral jött, ami képes volt nagyon egyszerű de lenyűgöző videojátékok hangját megformálni. Attól a pillanattól és a rákövetkező években rákattantam, hogy kazettára vegyem azoknak a korai játékoknak a zenéjét. Csak 2004 körül kezdem lemezeket gyűjteni dj-zéshez, emlékszem azokban az években olyan kiadók voltak a kedvenceim közöt,t mint a Sender Records, Vapour Recording, Border Community, Boxer Recordings, Net28, Traum Schallplatten, Sahko, Dumb Unit és hasonlók.

K: A zenéd nagyon tiszta és van egy különleges atmoszférája. El tudnád mondani mikor és hogyan indult a Ness projekt? Mi volt ami inspirált?

N: A Ness nevet használom a kezdetek óta, azt hiszem 2004 megint amikor eldöntöttem, hogy így hívom a zenei tevékenységem, máig egy személy tudja csak az igazi jelentését miért ezt választottam, de megtartom nektek a rejtély és gondolkodás homályát :)
Benyomások jönnek és mennek minden lehetséges forrásából és pillanataiból az életnek, minden lehetséges tudatállapotból és környezetből, ez egy előreláthatatlan erő amivel úszunk tudat alatt.

K: Ha éppen nincs ami inspiráljon, hogyan kezeled ezt?

N: Valahogyan ez valami olyan amit nem irányíthatunk, nem tudjuk kényszeríteni hogy jöjjön vagy menjen, egy átmeneti állapot, mint a boldogság. Tehát ha a zene nem jön úgy ahogy szeretném vagy éppen ha túl jól megy, megállok. Átirányítom a figyelmem valami másra, ezek a törések arányosan vannak jelen, annak függvényében milyen erős az inspirációd abban a pillanatban.

K: Milyen hangszereket használsz zene készítés közben?

N: Mindent magam tanultam, de nem tudok semmilyen klasszikus hangszeren játszani, így inkább tartom magam technikusnak, aki hangokkal játszik, van néhány szintetizátorom, dobgép, kontrollerek és szoftverek és így tovább.

K: Mi volt a legkülönlegesebb helyszín/esemény ahol felléptél?

N: Trükkös kérdés, mert olyan sok van, minden eseményről ahol játszottam egyedi emlékek vannak, jók vagy rosszak… Két helyet mondok ami fontos nyomot hagyott a karrieremben dj-ként, de személyes szinten is: Acquario Olaszországban, és a Modem fesztivál Horvátországban.

Linkek/Links:
https://soundcloud.com/ness
https://soundcloud.com/thegodsplanet
https://thegodsplanet.bandcamp.com/
https://ness8.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Ness8Live/

Bio:
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/ness

Brian Eno - Thursday Afternoon
●Eng:I love a lot of Brian Eno music (who doesn’t?),but this masterpiece carry a special memory the day I’ve listened to it, marvellous! ●Hun: Rengeteg Brian Eno zenét szeretek (ki nem?), de ez a mestermű különleges emléket hordoz arról a napról amikor először hallgattam, csodálatos!

slctn●srtd X Andi (SYNTHICIDE)
(interview eng + hun)

K: When and how did you get in touch with electronic music?

A: I guess I would say it happened when I was only allowed to listen to lite FM radio as a child - stations that played mostly 80s pop hits. I think my love for a synth grew from there. I also really loved (and still love) the Miami Vice soundtrack. But, like most things in my life, Depeche Mode led me to industrial, EBM, and techno.

K: Please talk about your music projects. (SYNTHICIDE, ANDI). What gives you the musical inspiration?

A: Synthicide began in 2014 as a small Sunday evening industrial party at Bossa Nova Civic Club when it was still a new club. They gave me an opportunity to do a night and I imagined it to be a space where industrial, ebm, new beat, 80s synth, and techno could all co-exist since I’d observed that there was a delineation between scenes in New York City. A lot has changed since then, there’s a lot more crossover, but at the time I saw there was a need for a no-rules type of party and it grew from there. I’ve always wanted to give a platform to artists and DJs who might otherwise not have a place to play and I like to make sure the lineups are diverse. Since 2014, Synthicide has grown a lot and have put out a compilation, with a second volume out in the coming months. We also did our first cassette release and artist release for NYC-based Confines. There’s a couple more releases in the works as well.

Andi is my stage name (just my first name really) that I use for DJ gigs and also my music. When I make a track I like to focus on layering and sample placement, something I admire in artists like Front Line Assembly. I want my music to make people think about the absence of women and POC within the production aspect of industrial and ebm scenes. Also I find it important to highlight how the objectification and misogyny of women is a real problem.

K: What was your most memorable musical event as a listener and as an artist?

A: As a listener I have a few. My very first Depeche Mode concert was a really big deal. I paid a lot for a 3rd row ticket and stood there, alone, crying during the entire thing. When I saw Absolute Body Control at Kalabalik Festival in Sweden I couldn’t believe how transcendent their music felt. Also, every time I see Nick Cave it only gets better.
As a DJ, it has to be my 3rd year Synthicide anniversary party with Silent Servant at Bossa... or maybe when I DJed Coldwaves festival this last year.

K: How does it feel to be a part of this musical scene as a woman?

A: It can be frustrating at times, which is why I fight so hard to make our voices heard and respected. However, finding camaraderie with allies makes it all worthwhile. I believe there's a lot of men who get away with things just because they are a well liked/respected artist and that behavior is not okay - it's a long process in changing the acceptance of bad behavior that I'm willing to battle through in whatever way I can.

K: Which event is on your wish list?

A: Honestly, I’d really like to curate a Boiler Room. Haha.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mikor és higyan kerültél kapcsolatba az elektronikus zenével?

A: Azt hiszem azt mondanám akkor történt amikor gyerekként csak könnyed FM rádiókat engedtek hallgatni – olyan adókat, amik főként 80as évekbeli pop slágereket játszottak. Úgy gondolom a szintik iránti szerelemem onnan nőtte ki magát. Szintén nagyon szerettem (és még ma is) a Miami Vice zenéjét. De, mint a legtöbb dologhoz az életemben, a Depeche Mode vezetett el az industrialhoz, EBM-hez és a technohoz.

K: Kérlek beszélj a zenei projektjeidről (SYNTHICIDE, ANDI). Mi adja a zenei inspirációt neked?

A: A Synthicide 2014-ben kezdődött kis vasárnap esti industrial buliként a Bossa Nova Civic Clubban, amikor az még egy új hely volt. Adtak egy lehetőséget, hogy csináljak egy estet és egy olyan térnek képzeltem ahol az industrial, ebm, new beat, 80as évek synth és techno zenék mind együtt létezhetnének, mert az vettem észre, hogy volt egy határvonal a szcénák között New York Cityben. Sok minden változott azóta, sokkal több az átfedés, de abban az időben úgy láttam kell egy szabályok nélküli buli és onnan nőtte ki magát. Mindig is akartam egy platformot biztosítani olyan művészeknek és dj-knek akik másképp nem tudtak volna játszani sehol, és szeretem úgy csinálni hogy változatos legyen a felhozatal. 2014 óta a Synthicide sokat nőtt, kiadtam egy válogatást is, és egy második rész is jön a következő hónapokban. Megcsináltuk az első kazetta megjelenésünk és művész megjelenésünk is a new york-I Confinesnak. Még néhány további megjelenés is készülőben van..

Andi a fellépő nevem (csak a keresztnevem igazából) amit a fellépéseimhez és a zenémhez is használok. Mikor csinálok egy számot szeretek a rétegezésre fókuszálni és a minták megfelelő elhelyezésére, valami amit csodálok az olyan művészekben, mint a Front Line Assembly. Szeretném ha a zeném hatására elgondolkodnának az emberek a nők és szines bőrű emberek hiányáról az EBM és industrial szcénák produceri aspektusában. Szintén fontosnak tartom rávilágítani arra, hogy a nők tárgyiasítása és gyűlölete valódi probléma.

K: Mi volt a legemlékezetesebb zenei eseményed hallgatóként és művészként?

A: Hallgatóként van egy pár. A legelső Depeche Mode koncertem egy igazán nagy ügy volt. Sokat fizettem egy 3. soros jegyért és álltam ott, egyedül, sírva egész végig.
Mikor láttam az Absolute Body Controlt a Kalabalik Fesztiválon Svédországban nem hittem el mennyire transzcendensnek érződött a zenéjük. És akárhányszor látom Nick Cave-t egyre csak jobb lesz.
Dj-ként talán a Synthicide harmadik évfordulós bulija Silent Servant-al a Bossa-ban… Vagy talán mikor a Coldwaves fesztiválon játszottam a múlt évben.

K: Milyen érzés nőként részese lenni ennek a zenei szcénának?

A: Néha frusztráló tud lenni, emiatt harcolok olyan keményen azért, hogy hallassuk a hangunk és tiszteljenek. Mindamellett mikor bajtársiasságot találsz szövetségesekkel, amiatt megéri. Azt hiszem sok férfi van, aki csak azért elhagy dolgokat, mert kedvelt/tisztelt művész és ez a viselkedés nincs rendben – hosszú folyamat megváltoztatni a rossz magatartás elfogadását, ami ellen harcolni fogok mindennel amivel csak tudok.

K: Melyik esemény szerepel a kivánság listádon?

A: Őszintén, szeretnék levezényelni egy Boiler Roomot. Haha.

Links/Linkek:
https://www.facebook.com/synthicideNYC/
https://soundcloud.com/synthicidenyc
https://synthicide.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/andi80s

Jan Hammer - Crockett's Theme (Miami Vice)
•Eng: This soundtrack has been so vital to me for the majority of my life. Jan Hammer's work is just so beautiful and feels like home. The aesthetics of the Miami Vice inspire a lot of Synthicide visuals as well. •Hun: Ez a filmzene annyira fontos volt életem nagy részében. Jan Hammer munkája olyan szép és otthon érzed magad tőle. A Miami Vice esztétikája sokszor inspirálja a Synthicide vizuáljait is.

Electro Day w/ Feryne, Atomik, Galactic Jackson, Morgontz, Sematic4, c0p, Mesterházy
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Feryne:
Eng:
A real music freak, who've mixed her fave electro, idm and techno tracks since 2005. She was co-editor at Selection Sorted TechnoPodcast, have been a guest in many-many radioshows and podcasts. She've played in many clubs of Hungary (Kontra, wndrlnd, Corvintető, Müszi, Kuplung, R33, Egál, Sun fest ect...) and also abroad, like Slovakia, Austria, Netherlands....
Own radio show at Fnoob:
BAnger management
Hun:
Egy igazi zene megszállott, 2005 óta töretlenül pakolja az electro, idm és techno zenéket. A Selection Sorted TechnoPodcast társszerkesztőjeként működött, aki számos külföldi és hazai rádióműsorban vendégeskedett már. Élőben megfordult már Magyarország több klubjában (Kontra, wndrlnd, Corvintető, Müszi, Kuplung ,R33, Egál, Sun Fesztivál stb...), illetve külföldön is Szlovákiában, Ausztriában, Hollandiában....
Saját műsora: BAnger management

List/Lista:
1. MicroControlUnit - Save The World (Morphogenetic remix)
https://www.youtube.com/watch?v=tBEb6HlHSWo
2. Solar Chrome - Im A Machine (E.V.A.C.Remix)
https://www.youtube.com/watch?v=Bb2JE8zONRQ
3. Blotnik Brothers - Tin Can
https://www.youtube.com/watch?v=McvKMIXDj6o
4. SPINKS VS KALBATA - CONTACT JERUSALEM
https://www.youtube.com/watch?v=_VyyXx8buiQ
5. Ed Chamberlain - November 8th 2003
https://www.youtube.com/watch?v=LrcvforebIk
6. Blastromen - Sky City 1000 - Human Beyond Album
https://www.youtube.com/watch?v=1cMw_T0Bkeg
7. Bitstream - Monolith
https://www.youtube.com/watch?v=5tdmFF9nUoQ
8. Volsoc - Compuphonic Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=e-MhtQzP-0w
9. Exzakt - Sub Sonic Bass
https://www.youtube.com/watch?v=OkacqJGQ6cw
10. Jackal & Hyde - This Is the Sound of Underground
https://www.youtube.com/watch?v=6qypMAV-B88
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj/feryne

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Atomik:
Eng:
Who was a permanent guest for the Lay Up or Nemdebár its sure not a unknown name "Atomik",who is one of the dominant figures in the domestic electro scene. Not really talking about himself. He could have made more electro music in his list, but because I was evil :) i asked only 10 for his list.
Hun:
Aki állandó vendége volt a Lay Up-oknak vagy a Nemdebárnak, annak biztos nem ismeretlen Atomik neve, aki a hazai electro szcéna egyik meghatározó alakja. Nem igazán beszél magáról. A listájába több electro zenét is tudott volna tenni, de mivel gonosz voltam :D és csak 10-et kértem, íme az ő listája:

List/Lista:
1. Newcleus - Jam On It
https://www.youtube.com/watch?v=zEmg5GaAHbk
2. Twilight 22 - Siberian Nights
https://www.youtube.com/watch?v=jiW7NbkhbJ0
3. Kraftwerk - The Robots
https://www.youtube.com/watch?v=D_8Pma1vHmw
4. Autechre – Eutow
https://www.youtube.com/watch?v=8KsRIM4Jx4Q
5. Dynamix II – Sedona
https://www.youtube.com/watch?v=Gxd95ler5iU
6. Anthony Rother - Destroy Him My Robots
https://www.youtube.com/watch?v=TLeH6X62A-A
7. E.R.P - Vox Automaton
https://www.youtube.com/watch?v=kfaoG3tj-w0
8. Silicon Scally - Dark Matter
https://www.youtube.com/watch?v=2Ej4SHKdRpc
9. Dopplereffekt – Plastiphilia
https://www.youtube.com/watch?v=kf3CYH9mmj0
10. Industrial Bass Machine - Robot Stampede
https://www.youtube.com/watch?v=EeK0oHZW_xk
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/atomik

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Galactic Jackson:

Eng:
Our domestic synth king, Galactic Jackson, who boasts a huge synthesizer collection. He has played at many great parties, and has one of the finest youtube channels he said:
"I am unable to compile it because I do not have TOP 10." Especially in today's world where there is an electronic music revolution. There is another pearl every day. I could not even say that I have Top 10,000 :) It wouldn't fit any. So I just sat on her and what I remembered. "
Hun:
Hazai szinti királyunk Galactic Jackson, aki hatalmas szintetizátor gyűjteménnyel büszkélkedhet. Számos kiváló partyn zenélt, és az egyik legklasszabb youtube csatornával rendelkezik a következőket mondta:
„Én képtelen vagyok olyat összeállítani, mert nekem nem is létezik olyan, hogy TOP 10.” Főleg a mai világban, ahol elektronikus zenei forradalom van. Minden nap tűnnek fel újabb gyöngyszemek. Még azt sem tudnám mondani, hogy van Top 10000-em :) Abba sem férne bele minden. Tehát csak neki ültem és ami eszembe jutott.”

List/Lista:
1. Underground Resistance -- The Final Frontier
https://youtu.be/4WLtJDKXMCE
2. Arpanet -- Illuminated Displays
https://youtu.be/empJFWGWKSQ
3. Drexciya -- https://youtu.be/tUJtlVKHAj0
https://youtu.be/tUJtlVKHAj0
4. Glass Domain -- Interlock
https://youtu.be/ImC_pTvb8fo
5. ERP - Lament Subrosa
https://youtu.be/n3Wuv-GYKqg
6. Neuro -- Paradigm
https://youtu.be/XA1qAemiPkA
7. Scape One -- Five Hundred Eyes
https://youtu.be/ntM_4FMiW-8
8. Cybotron -- Clear
https://youtu.be/fGqiBFqWCTU
9. The Advent & Zein -- Follow The Leader
https://youtu.be/I1HCe2aNzL0
10. Microlith -- Untitled 57
https://youtu.be/APkLMeLg9nI
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/galactic-jackson

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

morgontz

Eng:
The Syrup Brigade was founded together with Mesterházy and Pipedöme. He organized a number of parties under the brand name 'electrobass pimps' with guests such as ADJ, ANDREA PARKER, RADIOACTIVE MAN, EXZAKT… He created a series with Atomik they called 'distant connections'.
Hun:
Mesterházyval és Pipedömével együtt alapították a Syrup brigádott. Számos bulit szervezett 'electrobass pimps' márkanév alatt olyan vendégekkel, mint ADJ, ANDREA PARKER, RADIOACTIVE MAN, EXZAKT…Atomikkal létrehoztak egy sorozatot 'distant connections' néven.

List/ Lista:
1. Carl A. Finlow: Equilibium -2002, Device
https://www.youtube.com/watch?v=NIXWBV8RrcM
2. Richard Hinge: Music Music Music - 2003, Disko B
https://www.discogs.com/Richard-Hinge-Music-Music-Music/master/218073
3. Andrea Parker feat. dj Assault & dj Godfather: Freaky Bitches - 2002, touchin’ bass
https://www.youtube.com/watch?v=vpN3B7VZEco
4. I-f: The man from pack - 1998 ,Interdimensional Transmissions
https://www.youtube.com/watch?v=AnCKWZ438S0
5. Lonny & Melvin: Theme from murdercapital - 1998, craft records
https://www.youtube.com/watch?v=K4ZTP5XtPPY
6. *EMS: Crack in the sun - 2004, Satamile
https://www.youtube.com/watch?v=BMSqTRd92ao
7. Gosub: The rain comes down (Dcast Dynamics remix) - 2007, Citinite
https://www.youtube.com/watch?v=VX8z0L-Vahg
8. A1 people: Do It (Metamatics Mix) - 1998, Hydrogen Dukebox
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=aUxBps1iVr0
9. Ed Chamberlain: styge - 2007, BaseLogic
https://www.youtube.com/watch?v=r20Y-t_e2z8
10. Metroneem: Monologic - 2004, Satamile
https://metroneem.bandcamp.com/track/monologic-by-metroneem
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/morgontz

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Sematic4:

Eng:
One half of M!CROBEAT. Born at the end of seventies, grown up in the sweet eighties.Influenced by Kraftwerk's electric café and break dancing.Hooked up on collecting records, drum machines and synths.. Dave Clark also plays his music. (White noise)
Hun:
A M!CROBEAT fele. A 70-es években született a 80-as években nőtt fel. A Kraftwerk „electric cafe”-ja és a break tánc befolyásolta. Szenvedélyesen gyűjti a lemezeket a dobgépeket és a szintetizátorokat. Dave Clark is játssza a zenéit.

List/Lista:
1. Kraftwerk-boing boom tschak
https://www.youtube.com/watch?v=jYMIkq3NIgE
Ez azért különleges emlék, mert abban az évben vettem meg a Divatcsarnok félemeletén a műszaki és hanglemez osztályon. Életem első zenevásárlása. // This is a special memory because I bought it on half storey of a fashion hall, in the technical and record class. It was my first music purchase of my life.

2. Detroit grand puhbas-Sandwiches
https://www.youtube.com/watch?v=c8nxIFerN-A
Egyszerűen rohadt vicces, és bomba szám. Berlinből hozta egy kedves ismerősöm a lemezemet. // Simply damn funny, and bomb track. My dear friend brought my record from Berlin.

3. I-F- Spaced invaders
https://www.youtube.com/watch?v=9SkfUpXlhSU
Szintén egy nagyon vidám kis darab, minden van benne, amit szeretek. // Also a very fun piece, everything is in it what I love.

4. Anthony Rother-Hacker
https://www.youtube.com/watch?v=BwALo2TpO-Y
Sokáig dolgoztam különféle lemezboltokban és így akadt a kezembe Anthony Rother Hacker albuma sajnos csak cd formájában. Ezt minidiszken több mint egy éven keresztül hallgattam. Ki sem került a lejátszóból.Én akkoriban teljesen más zenei irányzattal foglalkoztam és ez döbbentett rá, hogy ez volt az első, amit szerettem és most is működik.A legfontosabb zenei irány számomra. Teljes és tökéletes. // I worked for a long time in various record stores and so I got Anthony Rother's Hacker album unfortunately only in cd format. I listened to this for more than a year in minidisc. It didn't get out of the cd player either. I was dealing with a completely different musical direction at the time, and i was shocked that it was the first thing I loved and its working now too. Full and perf

5. Boris Divider- I was
https://www.youtube.com/watch?v=1Vr7VIoY6r8
Ő már saját találás, a lemezbolti túrások eredménye. Nagyon szeretem ezt a hideg, kiszámított, vészjósló, heroikus hangulatot. Mégis felemelő érzés, amikor hallgatja az ember. Ja és ami nagyon fontos, kellőképpen vastag és mocskos a hangzás. // This is already my own discovery, the result of the rummage in record store.
I really like this cold, calculated, ominous, heroic mood. Still, it is an uplifting feeling when one listens. Yeah, and what's very important the sound is very thick and dirty.

6. Gosub-Folding time
https://www.youtube.com/watch?v=v_vZSIX7SiQ
Super space funk és imádom, azt ahogy rábeszél és amit. Ezeket a zenéket hallgatva tényleg elgondolkodtató, hogy hogyan lehet ennyire ugyan azt érezni teljesen ismeretlen emberekkel, akik a világ teljesen másik felén laknak. // Super space funk and I love it as he speaks and what. Listening to these music, it is really thoughtful how you can feel the same so with completely unknown people who live on the other side of the world.

7. Le syndicat electronique- Body wave
https://www.youtube.com/watch?v=2nz1SILmcTw

8. November növelet-Magic
https://www.youtube.com/watch?v=4jQ895FKv8U
Hát ez teljesen magával ragadó ragacsos muzsika. Imádnivaló. // Well, this is totally captivating sticky music. Adorable.

9. ERP-Ancient light(The Exaltics rmx)
https://www.youtube.com/watch?v=yTHQw5gkBRQ
Egy másik dimenzió. // Another dimension.

10. Doppler Effekt-Gesamenkustwerk
https://www.youtube.com/watch?v=1Yj4b8xGP88
Londonban vettem a Bongos lemezboltban 2000-ben. Semmihez sem hasonlított a hangzás, amit addig ismertem.
Gerald Donald minden alteregója tökéletes kidolgozott. Legnagyobb zenész ebben a világban. // I bought it in London at the Bongos record store in 2000. It wasnt like no other sound I knew until then.All Of Gerald Donald's alteregos are perfect. Biggest musician in this world.
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/sematic4

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

c0p:

Eng:
No doubt, c0p have been always spreading the most forward thinking electronic music genres across the continent for over two decades. He have become known as DJ & promoter, graphic designer, journalist, A&R manager and radio presenter in Europe and USA.

Hun:
A pécsi c0p sokoldalúságához nem fér kétség: több, mint két évtizede intenzíven vesz részt a legfrissebb elektronikus zenei irányzatok hazai és nemzetközi népszerűsítésében. DJ-ként, szervezőként, grafikusként, újságíróként, a brit Hotflush Records tehetségeket felkutató szakembereként és rádiósként is letette a névjegyét a nemzetközi színtéren.

List/lista:
0. Hot Streak - Body Work (1983)
https://youtu.be/t-gjAGH0pW0
1. Planet Patrol - Play At Your Own Risk (1982)
https://www.youtube.com/watch?v=L98NIVpo1Lc
2. Kraftwerk - Boing Boom Tschak (1986)
https://youtu.be/O0lIlROWro8
3. Phortune - Can You Feel The Bass (1988)
https://www.youtube.com/watch?v=W6QPYtb1jEs
4. Aux 88 - Direct Drive (1995)
https://www.youtube.com/watch?v=25BUJGvRyuY
5. Shiver - Doctor Break (1996)
https://www.youtube.com/watch?&v=qanUYy48QG0
6. Underground Resistance - Afrogermanic (1998)
https://www.youtube.com/watch?v=GvyAxHaem24
7. DMX Krew -- You Can't Hide Your Love (Aphex Twin’s Hidden Love Mix) (2003)
https://www.youtube.com/watch?v=5Ku8tw30P8I
8. Radioactive Man - Kik Yerself (2003)
https://youtu.be/sXlS-Upq_oE
9. Silicon Scally - Dark Matter (2005)
https://youtu.be/2Ej4SHKdRpc
10. Dexter - I Don’t Care (2006)
https://www.youtube.com/watch?v=exY5hHN2J5I
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/cop

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Mesterházy:

Eng:
Mesterházy is one of the basic pillars of the local electro scene. He is a founding member of the SYRUP.hu brigade and Lay-Up. Many events associated with his name: Nemzeti Electro, Acid Karácsony, Absztrakt Diszkóbár (Nemdebár)...and more,
Next Event: 15.03.2019 Nemzeti Elektro
Hun:
Mesterházy a hazai electro szcéna egyik alap pillére. Alapító tagja a syrup brigádnak illetve a Lay - Upnak. Nevéhez számos zenei esemény fűződik, Nemzeti Elektro, Acid Karácsony, Absztrakt Diszkóbár (Nemdebár) és több.

Guest mix Tracklist: (link on next page)
Dopplereffekt - Scientist (Video version)
Johan Inkinen - Rottweiler GBG
Robotron - U Got My Number
Das Muster - Optionen (The Lover at Galibier Alek Stark RMX)
Q-chip - Sence Data
Heliopause - Substransmission
Electro Nation - Asimovs Law
Zeta Reticula - 13000 AU from our Sun
Scape One - Substorm (Sync24 remix)
Sync 24 & Deixis - Who Knows
DeFeKT - Our Future
Jensen Interceptor - Hydro System
Mass 2008 - Synthetic Lights
Cosmic Force - Bass Drum Kix
Aux88 - Electro Muzik
UR - Electronic Warfare
Dmx Krew - Adrenalin Flow (Aux 88 remix)
Norwell - Transz
Links/linkek ---> http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/mesterh%C3%A1zy

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Track from Feryne's list/ Zene Feryne listájából 10, Jackal & Hyde - This Is the Sound of Underground
Track from Feryne's list/ Zene Feryne listájából 10, Jackal & Hyde - This Is the Sound of Underground ▄"Eng: For those,who knows me/heard me playing, this is not a suprise.I play this track all the damn time :D I came from the break scene and this J&H track was one of the first tracks that moved me into the direction of electro.Epic track,a hymn to the electro revolution. ▄Hun: Azoknak akik ismernek/hallottak játszani ez most nem okoz komolyabb meglepetést. Állandóan felteszem ezt a zenét, ha kérik ha nem :D Eredetileg a break szcénából indultam anno és ez egy volt azon zenék közül, amik miatt az electro irányába mozdultam el később. Epikus track, egy himnusz az electro forradalmáról.

slctn●srtd X Skag Arcade
(interview hun + eng)

K: The sound of your music is very unique, the album covers are astounding. When did the Skag Arcade project start, what do you want to express with your project?

P: It started almost as a joke (and in some way I still believe it is a joke, and probably better to take it that way…) in the midst of 2014.
Even though I’ve been a Music maniac since I was a baby (I started to compulsively listen to records and buy/collect them since I was in elementary school) and I spent most of my teenage afterschool afternoons listening to tons of records and reading hundreds of magazines instead of doing my homework, the turning point was indeed a “Digital Sound” class that I attended in 2014 at the DXARTS - Center for Digital Arts and Experimental Media, a prestigious program held at the University of Washington in Seattle.
After that Summer, something definitely clicked within myself and eventually gave me the audacity and the insolence (that grew bigger with the years, since I’m still around…) to start assembling, manipulating and even “destroying” sounds of the most diverse “shape” and origin.
In parallel, I had developed with the years a true passion for Noise and Industrial Music (from the American noise-rock acts of the 80s & 90s to the incredible “Japanoise” of Merzbow, Boredoms & Masonna, from the early Industrial Music of TG and Monte Cazazza to the Italian masters of Power Electronics) and also Experimental Music in general (Field recordings, Musique Concrete, Acousmatic), as my formative years were shaped by different sounds and genres, as you can tell from my list.
I also started to get into Contemporary Music, getting inspired from the pioneering genius of masters like Iannis Xenakis, Pierre Schaeffer, John Cage and Karlheinze Stockhausen.
Lastly, I’m a big fan of Rap and Hip-Hop Music as well and I got profoundly inspired by the sampling mastery at the base of it.
This (un)coherent and schizophrenic mix of inputs shaped my project and its sound until these days.
Regarding the album covers and artwork… First of all, thank you for the nice words Klaudia.
I’ve decided to give to the visual aspect a lot of attention and a primary importance since the beginning.
I love Arts in general, I am a big Cinema maniac as well and I’m into photography a lot.
Thus, I decided to personally take care of the creation of the artworks for my releases, using for the most part my photographs (like in the case of my new album) or otherwise pictures of others selected and manipulated by myself. Also, I decided to put together and edit my “video clips” (if you can call them so) on my own, and to assemble myself the footage for the visuals of my (very few, until now) sets and “live” shows.

K: When did you first meet electronic music?

P: Probably my first consistent encounter with Electronic Music has occurred through the British IDM movement and the artists within the Warp rooster. Of course, the work of His Majesty Richard D. James changed the whole game for me, and so did a little bit later that of the likewise incredible Autechre.
A few years later, the music of Coil impacted on me as a burning asteroid crushing on Earth at full speed…

K: Will there be new releases, collaborations in the future?

P: I’ve actually just put out my new solo full-length album (the second one since I started, apart from EPs and collaborations), “The Way To Shadow Garden”, released by this great experi-mental/tape label based in Chicago, Lurker Bias (check it out here
https://lurkerbias.bandcamp.com/). I’m very excited about it and the final result.
(you can give a listen to it in streaming here
https://lurkerbias.bandcamp.com/album/the-way-to-shadow-garden)

I’ve also put a lot of effort in creating the artwork for it, and I love how it eventually came out.
It is probably my most difficult and uncompromising work ever (not that the other things I’ve done are easy…), not sure if the most mature, but certainly the most representative of all my different sides and styles.
Also, my first album ever, “Post Tenebras Lux” (https://skagarcade.bandcamp.com/album/post-tenebras-lux), never physically released until today, will probably see the light towards the end of the year through another great American tape label, Bad Cake Records.
There is also a split/collaborative album with other two great acts (that will remain secret for now) which is ready, but we are still looking for a nice label to release it the proper way (possibly on cd/vinyl).
Finally, last year I started working on something pretty different, namely some drafts with reverberated layers of acoustic guitar and some field recordings… Who knows if that will ever see the light, and if so, under what name/monicker…

K: What was your most decisive musical experience?

P: Probably the course I attended at the University of Washington, as I mentioned above.
In general, though, I have to say that all the years (from age 5 to 19, pretty much) spent in my room listening to records all day and reading as many music magazines/webzines/books as possible were a decisive foundation that contributed to make me the person I am today, and with the musical awareness and education I have nowadays.

K: What was the most memorable event where you played and where do you want to play in the future?

P: I have to admit I have a little bit neglected the “live” experience until now.
Not that I would not want to play live more and more. It’s just that I’ve never really put effort in developing a proper live-set, never feeling 100% ready to go for it, and I’ve also felt a little bit uncomfortable at proposing my sound live, since it is not an easy experience and it could be wearying for the audience.

Still, I’ve done a few live appearances (alone and with my friend/music partner Angelo, aka meanwhile.in.texas).

If I have to pick ups few above all, I have to say the best experiences have been playing my first show ever at Rhinoceropolis (a very important, almost legendary and unfortunately already de-funct DYI venue in Denver that has hosted, among the others, acts of the caliber of Lightning Bolt and Liturgy, apart from an MTV service…); then, performing at a small venue (Donovan Bar) in Detroit at the same time of the Movement Festival and the Trip Metal Fest (which, by the way, is an amazing new festival); lastly, playing with meanwhile.in.texas at the Techno Kultur Festival (organized by my friends of Pay No Mind To Us and the Occult Punk Gang) at FOA Boccaccio, in Monza (Italy), together with other great Italian acts such as Stromboli and Noume-no.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: A hangzásod és a zenéd nagyon egyedi, az albumborítóid meglepőek. Mikor kezdődött a Skag Arcade projekt és mit szeretnél vele kifejezni?

P: Ez majdnem úgy kezdődött, mint egy vicc ( és valamilyen módon és még mindig úgy hiszem ez egy vicc és valószínűleg jobb ez így) 2014 közepén.
Annak ellenére, hogy gyerekkorom óta zene mániás voltam (elkezdtem kényszeresen hallgatni a lemezeket, megvettem és gyűjtöttem őket az általános iskola óta), tizenévesen az iskola utáni délutánjaim nagy részét tonnányi lemezek hallgatásával töltöttem, és több száz magazint olvastam a házi feladat helyett. A fordulópont valóban egy „Digitális hang” (Digital Sound) osztály volt, amelyen 2014-ben vettem részt a DXARTS – (Center for Digital Arts and Experimental Media) Digitális Művészetek és Kísérleti Média Központjában, egy rangos programban, amelyet a Washington University of Seattle-ben tartott.
Ezt követően a nyár után valami határozottan bekattant bennem, és végül zűrzavart és álmatlanságot hozott (ami egyre nagyobb lett az évek múltán, hiszen még mindig ekörül vagyok), hogy a legkülönfélébb hangok alakját és eredetét elkezdjem összeszerelni, manipulálni és elpusztítani.
Az évek múlásával ezzel párhuzamosan nőtt a szenvedélyem a zaj és az ipari zenék iránt. (a 80-as és 90-es évek amerikai noise-rockjától, a Merzbow hihetetlen “Japanoise”-a, a Boredoms & Masonna , a TG korai ipari zenéjétől, és Monte Cazazza a power elektronika olasz mesterei ), és a kísérleti zene általában (Field recordings, Musique Concrete, Acousmatic), a listám alapján elmondhatod, formálódásom éveit különböző hangok és műfajok alakították. Kapcsolatba kerültem a kortárs zenével is, olyan úttörő mesterek inspiráltak, mint Iannis Xenakis, Pierre Schaeffer, John Cage és Karlheinze Stockhausen.
Végül nagy rajongója vagyok a RAP és hip-hop zenéknek, a mintavételezésük alapjai inspirálnak.
Ezeknek a (un) koherens és skizofrén bemeneteknek a keveréke a mai napig formálja a projektemet és hangját.
Ami az album borítókat és a műalkotásokat illeti… Először is köszönöm a szép szavakat.
Már a kezdetektől eldöntöttem, hogy nagy figyelmet és jelentőséget tulajdonítok a vizuális szempontoknak.
Én általában szeretem a művészetet, én is nagy mozi mániákus vagyok, és sok fotót készítek. Ezért úgy döntöttem, hogy személyesen gondoskodom a megjelenésem műveinek megalkotásáról, nagyrészt a fotóim (például az új albumom esetében) felhasználásával, vagy más képekkel általam manipulálva. Azt is elhatároztam, hogy összeállítom és szerkesztem a saját „videoklipjeimet” (ha úgy hívják), és összeállítom magam a vizuált (nagyon kevés, mostanáig) a mixeimhez és élő szettjeimhez.

K: Mikor találkoztál először az elektronikus zenével?

P: Valószínűleg az első következetes találkozásom az elektronikus zenével a Brit IDM zenei mozgalom és a WARP Roster művészein keresztül történt. Természetesen őfelsége Richard D. James munkája megváltoztatta az egész játékot számomra, és egy kicsit később, hasonlóképpen tette a hihetetlen Autechre.
Néhány évvel később a Coil zenéje volt hatással rám, mint egy égő aszteroida, amely teljes sebességgel zúzott a Földön…

K: Lesznek új kiadások kollaborációk a jövőben?

P: Tulajdonképpen kinyomtam az új teljes hosszúságú szóló albumot (a második azóta, mióta elkezdtem, az EP-k és az együttműködések kivételével), A “The Way To Shadow Garden” –t kiadta egy nagyszerű kísérleti / szalagcímke, amely Chicagóban található: Lurker Biasban. https://lurkerbias.bandcamp.com/). Nagyon izgatott vagyok, és a végeredmény. (itt hallgathatod meg https://lurkerbias.bandcamp.com/album/the-way-to-shadow-garden) Nekem is sok erőfeszítésembe került a műalkotás elkészítése, és szeretem, ahogy megjelent.
Valószínűleg ez a legnehezebb és legkompromisszummentesebb munka (nem mintha a többi dolog, amit csináltam könnyű lenne…), nem vagyok biztos benne, hogy a legérettebb, de minden bizonnyal a legreprezentatívabb a különböző oldalak és stílusok közül.
Az első albumom, „Post Tenebras Lux” (https://skagarcade.bandcamp.com/album/post-tenebras-lux), ezt fizikailag nem adták ki, valószínűleg ez év végén lát napvilágot egy másik nagy amerikai címkén (kazetta megjelenés), Bad Cake Records.
Van egy osztott / együttműködő album is, amely két másik nagyszerű művésszel osztozik (ez most titokban marad), ami elkészült, de még mindig keresünk egy jó kiadót, hogy kiadjuk a megfelelő módon (esetleg cd / vinyl).
Végül, tavaly elkezdtem dolgozni valami nagyon különböző dolgon, nevezetesen néhány akusztikus gitárral és néhány terepi felvétellel ... Ki tudja, valaha megjelenik-e , és ha igen, milyen néven…

K: Mi volt a legmeghatározóbb zenei élményed?

P: Valószínűleg az, hogy a Washingtoni Egyetemen tanultam, ahogy már említettem. Általában azonban azt kell mondanom, hogy az évek (5-19 éves korig, elég sokáig) amiket a szobámban töltöttem lemezek hallgatásával minden nap, rengeteg zenei magazint, webzint, könyvet olvastam, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy én ma az a személy vagyok aki vagyok, a mai zenei tudatossággal és oktatással, ami manapság nekem van.

K: Mi volt a legemlékezetesebb esemény ahol játszottál és hol szeretnél zenélni a jövőben?

P: Be kell vallanom, hogy egy kicsit elhanyagoltam az „élő” élményt mostanáig. Nem mintha nem szeretnék egyre többet játszani. Csak annyi, hogy soha nem tettem erőfeszítést egy megfelelő live act fejlesztésére, soha nem éreztem magam 100% -osan készen arra, hogy elmenjek, és egy kicsit kényelmetlenül éreztem magam, hogy javaslom a liveomat, mivel ez nem egy könnyű élmény és lehet, hogy fárasztó a közönség számára. Mégis, néhány élő előadást csináltam (egyedül és barátommal / zenei partneremmel, Angeloval, aka meanwhile.in.texas).
Ha mindenképpen szükséges azt kell mondanom, a legjobb élményeim pl. az első előadásom volt, Rhinoceropolisban játszottam (nagyon fontos, szinte legendás és sajnos már megszűnt DYI helyszín Denverben ) majd egy kis helyen (Donovan Bar) Detroitban, A Movement fesztivál és a Trip Metal Fesztivállal egy időben (ami egyébként egy csodálatos új fesztivál); végül meanwhile.in.texas-szal együtt zenélve a Techno Kultur Fesztiválon (barátaim által szervezett Pay No Mind To Us és az Occult Punk Gang) a FOA Boccaccio-nál Monzában együtt olyan kiváló actekkel, mint Stromboli és Noumeno.

Bio:
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/skag-arcade

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://soundcloud.com/skag-arcade
https://www.facebook.com/SkagArcade/

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Prologue/ Bevezető:

Eng:
This is a (very partial and incomplete) list of the bands/artists that majorly impacted my life as a teenager and that contributed to make me the person/“artist”/noiser/useless troublemaker I am today. Thus, it encompasses the main bands I grew up with and discovered until the age of 18.
From then on, too many have been the tangents I’ve gone off to, too various and heterodox the different musical stimulus and paths I’ve absorbed and undertaken.
That’s why there’s little space, if not none, for musical genres and style such as folk, jazz, blues, rap, noise, industrial, drone, experimental, electronic ecc. that later on decisively shaped my musical and psychomental configuration.
Instead, in this list you’ll rather find a lot of American rock bands of various styles and time periods: from the new wavey/bluesy post-punk of the legendary Gun Club and the apical post/hardcore foundations of unforgettable acts such as Husker Du (I painfully had to exclude other fundamental bands for me like Minutemen, Fugazi, Meat Puppets, Bitch magnet, Lungfish, Rites Of Spring) to the devastating grunge melancholy of Alice In Chains (apart many other things, my “Seattle band”, if I had to pick only one…) and the brilliant crossover creativity and freaky genius of Faith No More (my first “favorite band” ever, in fact I was almost gay for Mike Patton) and Suicidal Tendencies (probably my second one), to finally come to witness the funeral of the rock body and its transition to other forms and worlds through the eulogy of afterlife’s void officiated by revolutionary acts that go under the names of Codeine and Slint (at one point in my life, when I was around 16, my new “favorite band ever”, and probably it still is, ex aequo with the two other incredible bands of the same genealogical tree, Squirrel Bait & The For Carnation, and with the unforgettable Hüsker Dü. Talk Talk are competing in another universe, if not galaxy…)
Joy Division have represented a fundamental (and symbolical) turning point for me.
There is a “before” and “after” them, and I owe incredibly a lot to their unbelievable music and what they were able to express in just two albums, some of the best (and saddest) ever made.
Closing my list, and clearly last but not least, the otherworldly Talk Talk, which probably changed once and for all my approach to Music (and Silence, which is also Music, probably in its purest “form”, as Mr. Cage taught us…) and inspired me to investigate the infinite spacial options of Sound through the most incredible and beautiful metamorphosis that ever occurred in the history of Music,
Every single time I listen to “Spirit Of Eden” or “Laughing Stock” (and I can not avoid to mention Mark Hollis’s eponymous masterpiece, whose substance is for real of another world, and thus not rankable…) the spiritual mass that Talk Talk’s incredible Music represents helps me ascend to the Hyperuranius (or at least makes me feel like that).

I’m still in deep mourning, since while compiling this list/piece I came to know the worst news possible, the incredibly premature and saddening departure of one of most incredible geniuses of the 20th century, a constant model for me and so many other people out there. I will incredibly miss you Mark, a little (great) piece of me/within myself died yesterday night (February 25th), and nothing will ever be the same without you…

Hun:
Ez egy (nagyon részleges és hiányos) lista azokról a zenekarokról / művészekről, akik nagyban befolyásolták az életemet, mint tinédzser, és hozzájárultak ahhoz, hogy én az a személy / „művész” / noiser / haszontalan zavaró vagyok, aki ma vagyok. Ez magában foglalja a főbb bandákat, amelyeket 18 éves koromig felfedeztem és amiken felnőttem.
Ettől kezdve túl sokan voltak az érintők. Túl sok különböző és heterodox zenei ingert és utakat szívtam fel és vittem.
Amiért korlátozott a hely, a zenei műfajok és stílusok számára, mint például a népi, jazz, blues, rap, zaj, ipari, drone, kísérleti, elektronikus stb. ez később határozottan formálta a zeném és pszichomentális konfigurációm.
Ehelyett ebben a listában sokkal több amerikai rockzenekart találunk különböző stílusokból és időszakokból: a legendás Gun Club új hullámos / bluesy post-punkjától és a felejthetetlen actek, mint például a Husker Du apikális post / hardcoreja (és a hely probléma miatt fájdalmasan ki kellett zárnom számomra más alapvető együtteseket, mint a Minutemen, Fugazi, Meat Puppets, Bitch magnet, Lungfish, Rites Of Spring) az Alice In Chains-i pusztító grunge-melankóliája. (sok más dolog mellett, a „Seattle-zenekarom”, ha csak egyet kellene választanom), és a nagyszerű crossover-kreativitás és a zseniális zsenije a Faith No More-nak (az első „kedvenc zenekarom”) valójában majdnem meleg lettem Mike Patton miatt) és a Suicidal Tendencies (valószínűleg a második) hogy végül tanúja lehessek a rock testének temetésének, annak más formáira és világaira való áttérése az élet utáni ürességen keresztül, melyek forradalmi cselekedetek, a Kodein és a Slint nevében. (életem egyik állomásán, amikor 16 éves voltam, az új „kedvenc zenekarom”), és talán még mindig az ex aequo ugyanazon genealógiai fa két másik hihetetlen zenekarával, Squir-rel Bait & The For Carnation- nel és a felejthetetlen Hüsker Dü-vel.
Joy Division képviseltette magát alapvető (és szimbolikus)
Van egy “előttük” és “utánuk”, és sokkal tartozom a hihetetlen zenéjükért és amit ki tudtak fejezni mindössze két albummal, amik a valaha készült legjobbak (és legszomorúbbak) egyikei.
A listám zárásaként utoljára de nem utolsósorban a túlvilági Talk Talk, mely valószínűleg egyszer és mindenkorra megváltoztatta a zenei szemléletet (és a csend , ami szintén a Zene, valószínűleg a legtisztább „formája”, ahogyan Mr. Cage tanított minket…) és inspirált engem, hogy megvizsgáljam a hang végtelen térbeli lehetőségeit, a zene történetében a leghihetetlenebb és legszebb metamorfózis révén.
Minden alkalommal, amikor meghallgatom az „Eden Spirit of Eden” -t vagy a „Laughing Stock” -ot (és nem tudom megemlíteni Mark Hollis névtelen mesterműjét, amely valódi anyaga egy másik világnak, és így nem rangsorolható…), a Talk Talk hihetetlen zenéje által képviselt spirituális tömeg segít engem a Hyperuranius felé (vagy legalábbis ezt érzem).

Még mindig mély gyászban vagyok, hiszen miközben ezt a listát állítottam össze a lehető legrosszabb hírrel szembesültem, a hirtelen és szomorú eltávozásáról a 20. Század egyik legnagyobb zsenijének, egy állandó példa volt nekem és oly sok embernek. Hihetetlenül hiányozni fogsz Mark, egy kis (nagy) részem meghalt tegnap éjjel (február 25), és semmi sem lesz már ugyanaz nélküled.

FAITH NO MORE - “Angel Dust” / “King for a Day, Fool for a Lifetime”
●Eng: Faith No More have been my first, true music love. For a while, I was mad about everything Mike Patton did (at least until Tomahawk), and still I am nowadays. Through them I received that first, fundamental shock that shaped my future music sensibility and sonic weirdness. They taught me how to be free and careless, angry but fun, sad and melancholic but at the same time aggressive and energetic. They taught me how to appreciate Music in its entirety and how not to be scared to tear down boundaries. The inclusion of Mr. Bungle (which are almost as important to me, and if possible represent an even more extreme version off FNM) in this mix is not casual at all (“Disco Volante” also changed my life, but for space reasons I had to go just with FNM). I could have chosen at least a dozens of their songs, and at least 4 albums, but I would say “King For A Day, Fool For a Lifetime” was my first approach to them, and probably still my fav album of theirs, if I had to choose one with a gun pointed at my head, with “Angel Dust” being immediately after for its historical importance. “Digging the Grave” is an everlasting anthem, and the final Patton scream will always shake my spine. PURE LOVE. ●Hun: A Faith No More az én első zenei szerelmem. Egy ideig dühös voltam mindentől, amit Mike Patton tett (legalábbis a Tomahawkig) és még manapság is az vagyok. Rajtuk keresztül kaptam azt az első, alapvető sokkot, amely a jövőbeni zenei érzékenységemet és furcsa hangzásomat formálta. Megtanították, hogyan legyek szabad és gondatlan, dühös de szórakoztató, szomorú és melankolikus, ugyanakkor agresszív és energikus. Megtanították, hogyan értékeljem a zene egészét, és hogyan ne féljek lerombolni a határokat. Mr. Bungle felvétele (ami szinte ugyanolyan fontos számomra, ha lehetséges, és az FNM még extrémebb változatát képviseli) ebben a keverékben egyáltalán nem véletlen („Disco Volante” is megváltoztatta az életemet, a hely miatt csak az FNM-nál jöttem ) Legalább tucatnyi zeneszámot, és legalább 4 albumot választottam volna, de azt mondanám, hogy „King for A Day, Fool for a Lifetime” volt az első megközelítés számomra, és még mindig ez a kedvenc albumuk, ha kellene választanom egyet, mert fegyvert tartanának a fejemhez, és az „Angel Dust”-al azonnal megtörténne, a történelmi jelentősége miatt. „Digging the Grave” örök himnusz, és a végső Patton sikoly amitől mindig libabőrös leszek. TISZTA SZERELEM.

slctn●srtd X Raw - Soul/ mheola (updated version, frissített verzió)
(interview hun + eng)

K: Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba sz elektronikus zenével?

G: Bár általános iskolában nekünk volt, hogy LaKing csinált zenét akkoriban még nem nagyon tudtam, hogy mi is az a techno valójában. Aztán 1996-ban egy sulis diákcsere programmal kimentünk Németországba. A kinti családban a srác igencsak rajongott akkoriban a technoért és elvitt a Maydayre. Nem nagyon volt fogalmam róla hol is vagyok, egyszerűen csak jópofa volt, vettem is kint pár cd-t. Elkezdtük járkálni bulikba és ott hallottam először speedgarage-t. Nyilván arról sem tudtam, hogy mi, de elkezdtem kutatni ilyen zenék után. Mikor összeállt a kép, már nyakig benne voltam az első speedgarage lemezeimmel.

K: Nem ismerünk itthon túl sok djt, aki jackin house-t vagy garage-t zenél, miért szereted ezeket a műfajokat?

G: A garage azt hiszem, belülről jön, minden megvan benne, ami egy zenét különlegessé tehet. Nagy basszusok, érdekes ütemek, vokál, funk, hip-hop, soul. Lehet egyenes, tört, instrumentális, vagy vokális. Nyugodt, vagy agresszív, vagy akár lassú, gyors. Rengeteg hangulathoz hozzárendelhető.
A jackin’ volt a folytatás. A pattogós house ütemek mindig is érdekeltek, remekül passzol a garage világába is. Amikor 2003-ban a garage visszaesett, jött nálam a jackin’. Főleg a jazzes dolgokat kedvelem.

K: A szettjeid fokozzák a hangulatot, számtalanszor tapasztaltuk, jókedvet és pozitív érzéseket sugárzol. Gondolkoztál már azon, hogy zenét készíts?

G: Örülök, ha átjön, hogy a pozitív gondolkodás jellemez leginkább. Ami a zenekészítést illeti, fejben nagyon sok ötletem van. Hogy valaha ez konvertálódik e valódi hangokba, azt nem tudom még. Az biztos, hogy első körben valakivel karöltve fogok gondolkodni. Ötlet szinten már van pár dolog készülőben hosszútávon.

K: Mi inspirál téged?

G: Kvázi minden. Egyszerűen szeretem a zenét és nagyon jól érzem magam benne. Ugyanakkor rengeteg külső impulzus is ér, ami erősíti bennem ezt a zeneszeretetet. Kutatásra „kényszerít”, hogy a leginkább hozzám illő zenék találjanak rám, és ezeket megmutassam másoknak is. Én inkább tartom magam lemezgyűjtőnek, de nagyon bízom benne, hogy a fellépések alatt úgy válogatok, hogy másoknak mutassak valami újat. Nem nagyon tudok sablonokban gondolkodni, képtelen is lennék előre összerakott szetteket játszani. Így tud kijönni az igazi énem. Amikor végignézek a lemezes polcomon nem csak lemezeket látok, hanem emlékeket, érzéseket, embereket és azért elég inspiráló, hogy ezt megmutassad a világnak.

K: Mi volt a legemlékezetesebb eseményed, és melyik esemény szerepel a kívánság listádban?

G: Nem tudnék külön egyet sem kiemelni. Szerencsére a legnagyobb kedvenceimmel, pl. MJ Cole-lal, El B-vel játszhattam közösen. Nemrégiben a mi NEU bulinkon Joss Moog játszott, szenzációs producer. Nagyon sokat köszönhetek a szervező csapatoknak, akik ezeket a bulikat összehozták és úgy gondolták, hogy az én zeneiségem és személyiségem odaillő. Leginkább amúgy nappal szeretek zenélni, vízparton, lehetőleg hosszú több órás szetteket. Ott lehet kalandozni rendesen.
Konkrét esemény ahol játszanék nincs a listán, de szívesen játszanék egy hosszabb speedgarage szettet tengerparton.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: When and how did you get in touch with electronic music?

G: In the primary school LaKing played us already techno music but of course I did not know what was that. Than in 1996 my exchange student showed me Mayday ’96 in Germany. It was new and novel for me. I bought cd-s and we started to visit such parties. That time I heard speedgarage again without any knowledge about it. So I started to sarch after it. Later I got the full picture of electronic music, about house and garage and techno etc. After buying my first records I was totally attracked into electronic music.

K: We don't know too many djs who play jackin house or garage music, why do you like these genre?

G: Garage comes from the inside. It has everything that a music should contain and what makes this music special. Massive basslines, bumpay beats, vocal, ragga, funk, hip-hop funk and soul. Garage can be broken or 4x4, you can play a chillout set, or can put very agressive technoid tracks. Garage contains much more feeling than other genres. After garage landed int he backround around 2003 I found jacking’ house as the follow up. Jackin’ has bumpy drums too. Mostly I like the tunes with jazzy themes.

K: Your sets enhance the mood, we have experienced it many times, you are giving good mood and positive feelings. Have you ever thought about making music?

G: That’s great that it is percetible, usually I think positive. For the music production I can only say, that Ihave many good ideas, but at the moment I cannot tell if there will be any tme I can make beats of these thoughts. First I think I will sit down with friends and try it. For this I alreay have some plans but this is a log therm section.

K: What gives you inspiration?

G: Honestly, almost everything. It”s a simple thing, I love music and I feel very hapy innit. Meanwhile I face lot of impulse, that makes my love for music day by day stronger. This makes me searching for new and specials sounds and tracks that I want to show everyboday. First of all I would mark myself as a record cllector, but I hope when I show music to others they will feel it’s something new, it’s something different. I don’t want to be trite, neihter i could play prepared sets. When I look on my record collection I not only see records,I see human faces, feelings, the past and the future and many good things. That is what I want to show with my improvisative sets.

K: Which was your most memorable event? Which event is on your wish list?

G: It’s hard to say only one. I have luck because I played together with MJ Cole and El-B already, who are my favourites. Also I have to mention Joss Moog, who was our firt guest from another country at our NEU parties. He is a fantastic producer. I have to say a big thanks to the teams who invited me to this gigs, I really hope they saw my personanility and music taste too.
Mostly I like to play longer sets on the beach daytime. Despite no exact venue is in my wantlist, I would be very hapy if i could play speedgarage at the sea.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://soundcloud.com/raw-soul-hungary
https://www.facebook.com/rawsoulmheola/
https://www.mixcloud.com/meola/

Bio:
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj/raw-soul-mheola

VJ - Bang Bang
Hun: Azok a zenék, amikben lövésed nincs mi is történik valójában mindig izgalmasak. Bevallom a szöveget nem értem, valószínűleg soha nem is fogom érteni, de mégis fejbe talált. / Eng: Music with the feeling you have to think about what is happening are always very exciting. Honestly I do not know what they talk about, neither I will understand ever but this shit still hit my head.

slctn●srtd X Heinrich Dressel (MinimalRome Label)
(interview eng + hun)

K: How did the name choice come, 'Heinrich Dressel' as an artist name?

V: My pseudonym is taken from a famous nineteenth century German archaeologist. The first who studied and classified the broken amphoras the Monte Testaccio in Rome is made of. It’s an ancient man-made hill formed 2000 years ago by crockery and broken amphoras brought there from the nearby port of Ripa Grande. When I was a child, I used to go to Monte Testaccio (Monte dei Cocci) with friends. Our school was in front of it and we usually went up it to play. It has a big place in my heart as it’s the origin of my family, where I grew up.

K: Please you speak about your music projects, will there be new releases?

V: I just released 3 new albums: Ward XVIII on Per Musica Ad Astra, Lost In The Woodland on Bordello A Parigi and DeathMetha, my new project with former Claudio Simonetti’s Goblin bass Player Federico Amorosi as Dressel Amorosi, on Giallo Disco Records.
I have several solo releases coming up on Crimes of The Future, Mechatronica, Slow Motion, Per Musica Ad Astra among others and I’m working (as usual) on some split releases with my brother Gianluca Teslasonic, and new collaborations with Sonobe, MA Spaventi and Francisco.

K: You are playing live acts too, which is your favorite instrument in your setup?

V: Well in my live set up I’m in love with the Waldorf Blofeld and the Roland Sh01A. I was a little skeptical about this one but I must say it really sounds good. Speaking of my studio, I combine analog synths with ibrid and digital one. I have Oberheim OB-6, Farfisa Syntorchestra, Korg Lambda, Roland Juno 106, Korg MS-20, among others. Plus a bunch of drum machines and outboard.

K: Usually what kind of music are you listening to and what movies are you watching in your spare time?

V: I listen to different kind of music. I’m in love with all the Canterbury scene and bands like Hatfield And The North, Gong, Soft Machine among others. I also draw my musical inspiration from the great film-score composers of the 70s and 80s such as Egisto Macchi, Giorgio Gaslini, Oscar Rocchi, Piero Umiliani, Angelo Badalamenti, Riz Ortolani, Goblin, Lallo Gori, Lalo Schifrin, etc...and from the work of John Carpenter and David Lynch. Of course I listen to many electronic releases too and I compile a monthly chart on clone.nl.

K: Have you played music several times in Budapest, did you have fun? Which event is in your wish list, where you would love to play?

V: I always had so much fun in Budapest and I’m coming back soon I hope. Speaking about other clubs around Europe, I really love Bar Rotterdam and Suicide Circus (Berlin) where we recently celebrated episode 1 and 2 of the MinimalRome 15th years party. I like the crazy atmosphere of the Pip Den Haag, where since many years I played at the Intergalactic FM Festival. But I had a lot of fun also at Sala Siroco and Specka (Madrid) and my last summer experience when I played at Dimensions Festival was amazing. Where I'd like to play? First thought might be Belgrad.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Hogyan jött a Heinrich Dressel, mint művész név?

V: Az álnevem egy híres 19. századi német régésztől származik. Ő volt az első, aki a római Monte Testaccio törött amforáit tanulmányozta és osztályozta.Ez egy ősi, mesterséges hegy, amely 2000 évvel ezelőtt alakult ki a közeli Ripa Grande kikötőből származó edények és törött amforák által. Amikor gyerek voltam, a barátaimmal szoktunk menni a Monte Testaccio (Monte dei Cocci) -ra. Az Iskolánk előtte volt, és mi általában felmentünk játszani. Ennek nagy helye van a szívemben, mivel innen származik a családom, itt nőttem fel.

K: Kérlek mesélj a zenei projektjeidről, less új megjelenés?

V: Éppen most jelent meg 3 új albumom: ‘Ward XVIII’ a Per Musica Ad Astra-n, ‘Lost in The Woodland’ a Bordello A Parigin és a ‘DeathMetha’, az új projektem, a korábbi Claudio Simonetti Goblin basszusgitárosával Federico Amorosival, mint Dressel Amorosi, a Giallo Disco Recordson.
Számos szóló kiadványom érkezik a jövőben, a Mechatronica, Slow Motion, a Per Musica Ad Astra, és szokásos módon dolgozom néhány közös megjelenésen a testvéremmel, Gianluca Teslasonic-kal, és új együttműködéseken Sonobeval, MA-val. Spaventivel és Franciscoval.

K: Live actekkel is fellépsz, melyik a kedvenc berendezésed a setupodban?

V: Nos, az én élő setupomban szerelmes vagyok a Waldorf Blofeldbe és a Roland Sh01A-ba. Kicsit szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, de azt kell mondanom, hogy nagyon jól szól. A stúdiómról szólva az analóg szintetizátorokat hybridekkel és digitális eszközökkel kombinálom. Többek között van Oberheim OB-6, Farfisa Syntorchestra, Korg Lambda, Roland Juno 106, Korg MS-20. Ráadásul van egy csomó dobgép és külső eszköz is.

K: Általában milyen zenét hallgatsz és milyen mozifilmeket nézel szabadidődben?

V: Különböző fajta zenéket hallgatok. Szerelmes vagyok a Canterbury szcéna bandáiba, mint Hatfield And The North, Gong, Soft Machine többek között. A zenei insprirációmat a 70-es 80-as évek nagy film zeneszerzőiből merítem, mint Egisto Macchi, Giorgio Gaslini, Oscar Rocchi, Piero Umiliani, Angelo Badalamenti, Riz Ortolani, Goblin, Lallo Gori, Lalo Schifrin stb. valamint John Carpenter ls David Lynch munkáiból. Természetesen rengeteg elektronikus zenét is hallgatok és havi chartot állítok össze a clone.nl oldalon.

K: Többször zenéltél Budapesten, jól szórakoztál? Melyik esemény van a kivánságlistádban és hol szeretnél zenélni?

V: Mindig jól szórakozom Budapesten és remélem hamarosan visszatérhetek. Más európai klubokról beszélve igazán szeretem a Bar Rotterdamot és a Suicide Circus-t (Berlin), ahol nemrégiben ünnepeltük a MinimalRome 15. évfordulójának 1. és 2. epizódját. Szeretem a Pip Den Haag őrült atmoszféráját, ahol évekkel ezelőtt játszottam az Intergalactic FM Fesztiválon. A Sala Sirocóban és Speckában (Madrid) is nagyon jól szórakoztam, és az utolsó nyári élményem, amikor a Dimensions Fesztiválon játszhattam, csodálatos volt. Hol szeretnék játszani? Első gondolat talán Belgrád.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://www.facebook.com/HeinrichDressel77/
https://www.facebook.com/minimalrome/
https://soundcloud.com/heinrichdressel

Bio:
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/heinrich-dressel

Hatfield and The North - Mumps
Eng:Hatfield and The North is one of my favorite bands. This suite from their second album, I think is what a musician and composer would like to achieve, in terms of chord progressions, harmony variables and tempo. / Hun: A Hatfield and The North az egyik kedvenc együttesem. Ez a kíséret a második lemezükről azt hiszem az, amit egy zenész és zeneszerző szeretne elérni, a húrok progressziója, a harmónia változói és a tempó tekintetében .

slctn●srtd X G-Man (LFO)
(interview eng + hun)

K: When and how did you get in touch with electronic music?

G: I first got into electronic music when I was 7 years old , My dad was a huge Pink Floyd fan and played me the " Dark side of the moon " album back in 1978 ( i was instantly hooked ). After that i listened to a lot of early heavy metal music and then got into electro back in 1982.

K: Please you talk about your music projects like LFO…:

G: From 1986 onwards I started buying drum machines and small keyboards and began to produce early house / techno / electronic music. In1988 I formed the group LFO which was joined by my mates Martin Williams and Mark Bell (r.i.p.), we went on to sign to Warp records and have a huge hit in 1990 with our first record LFO / lfo.
More info:
http://warp.net/artists/lfo/

https://www.discogs.com/artist/6981-Gez-Varley
https://www.facebook.com/GManTechno/
https://www.facebook.com/LFO.golden.years/

K: What do you think, how different is the current musical scene from the musical scene of the 90s?

G: Yeah the music scene is totally different now then when I started, for instance the DJ was always in a dj booth away from the crowd and dance floor, now its the DJ is center place and jumping around like an idiot. Also the music technolgy has changed in the old days you had to do some serious saving to get your equipment unlike today where every " Tom , Dick and Harry " can get a laptop and produce. I mean all the best music was done in the early 80's until the late nineties, I've not heard anything original for well over 20 years.

K: What gives you inspiration to make music?

G: Most of my inspiration actuall comes from old records like early " Trax " or detroit music. At the moment I'm still recording as " g-man " normally on my own label " GMR records" also I'm still DJ'ing and doing remixes which keeps me busy, I'm also half way through an album which will touch on my first album " Frequencies ".

K: Which was your most memorable event? Which event is on your wish list?

G: My most memroble event is SOnar back in 2001 as we did a show case for Force Inc records...was totally amazing 10 000 people in the crowd. Yeah normally I would like ot play some of the big festivals in the UK like Glastonbury.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba az elektronikus zenével?

G: 7 éves koromban kerültem kapcsolatba először az elektronikus zenével, apám egy hatalmas Pink Floyd rajongó volt, és lejátszotta nekem a „Dark Side of the moon” albumot 1978-ban. (Azonnal rákattantam) utána csomó korai heavy metalt hallgattam aztán 1982-ben bekerültem az electroba.

K: Kérlek beszélj a zenei projektjeidről mint pl. az LFO….:

G: 1986-tól elkezdtem dob gépeket és kicsi billentyűzeteket vásárolni, és korai house / techno és elektronikus zenét gyártottam. 1988-ban alakítottam az LFO csoportot, melyhez csatlakoztak barátaim, Martin Williams és Mark Bell (r.i.p.) majd Warp lemezeket írtunk, és 1990-ben hatalmas találatot értünk el az első LFO / lfo albumunkkal.
Többi infó:
http://warp.net/artists/lfo/

https://www.discogs.com/artist/6981-Gez-Varley
https://www.facebook.com/GManTechno/
https://www.facebook.com/LFO.golden.years/

K: Mit gondolsz mennyire különbözik a mai zenei szcéna a 90-es évek zenei szcénájától?

G: Igen, a zenei szcéna teljesen más most, mint amikor elkezdtem, például a DJ mindig egy pultban volt távol a tömegtől és a táncparkettől, most a DJ a hely középpontja és körbeugrál, mint egy idióta. A zenei technológia is megváltozott, a régi időkben komoly megtakarítások kellettek a berendezésekhez, ellenben ma, mikor minden "Tom, Dick és Harry" kaphat egy laptopot és zenét készíthet. Úgy értem, a legjobb zenét a 80-as évek elejétől a kilencvenes évek végéig készítettük, már nem hallottam semmi eredetit, több mint 20 éve.

K: Mi adja neked az inspirációt a zene készítéshez?

G: Aktuálisan a legtöbb inspirációm olyan régi lemezekből származik, mint a korai "Trax" kiadványok vagy a detroit zene.
Pillanatnyilag G-Manként rögzítem saját GMR kiadós lemezeimet, még djzek, készítek remixeket, ezek elfoglalnak engem. Félúton vagyok egy albummal, amely érintkezik majd az első „Frequencies” albumommal

K: Melyik volt a legemlékezetesebb eseményed? Melyik esemény van a kivánságlistádban?

G: A legemlékezetesebb eseményem a Sonar volt 2001-ben, amikor megcsináltuk a bemutatóját a Force Inc lemezeknek .. teljesen csodálatos volt, 10 000 ember volt a tömegben. Igen, normális esetben szeretnék, az Egyesült Királyságban megrendezett nagy fesztiválokon játszani, mint például Glastonbury..

Bio:
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/g-man-lfo

Dark Side of the Moon / Pink Floyd
„amazing album which actually got me into electronic music and still sounds great today” / „csodálatos album, ami bevezetett engem az elektronikus zenébe és még ma is kiváló a hangzása”

slctn●srtd X Phantom Love (Mushy)
(interview eng + hun)

K: Why did you choose this artist name "Phantom Love"?

V: In the beginning Phantom Love was a title track for Mushy. This one came out, as B-side, on 12” single “My life so far”. It’s an instrumental track turning into others atmospheres than usual known for Mushy.
At that time I was not thinking to introduce an another alter ego to my musical production, I was only interested on experimentation into different fields that I used to. After a while I found that this new way of research was taking distance from Mushy and so I preferred to develop that under another name.
I chose Phantom Love for creating a connection and evolution from a project to another.

K: What was your first electronic music experience and when did you begin to deal with music?

V: My first electronic music experience was the environment sounds. I used to listen to electronic music especially industrial music but I was ignoring completely the existence of synths, I was just listener and not thinking to make music and how make it.
The first approach was to create the same emotions and feelings that noise could generate on me and using them. So the only way i found was to bring environment sounds and treating them for creating dark atmospheres. When I started to play with synthesizers the processus of synthesis was the same that I used to do with field recordings. Try to find a sound and elaborating it as I wanted. That’s how the story begins.

K:Please you talk about your music projects, releases

V: I’m on the way to make an album for Phantom Love and another one for Mushy. The waiting is still long but on the way. I cannot say more.

K: What do you think, is it harder to work in this scene if you are a woman?

V: Today not anymore, i think this gender division is ended. Right now making music as woman still create some interest because it’s still considered something new from male world. As you see right now more and more women are taking confidence and courage for doing that. When I started on 2003 it was mostly rare, especially for a woman making noise or electronic music but I’ve never found myself discriminated as female musician maybe more as woman could not understand how electronic stuffs could work.

K: What was your most memorable event?

V: When I played at Buka in Milan on 2015. It’s an old record company building. I played in the hall used for recording music. It’s a kind of Dante’s Inferno Circles.
All audience around me and I was playing in the middle. It was the second concert I did as Phantom Love and experience was unforgettable.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Miért választottad a Phantom Love művésznevet?

V: Kezdetben a Phantom Love egy track cím volt a Mushy projektemhez. Ez megjelent, mint B oldal egy 12” önálló lemezen „My life so far”. Ez egy olyan hangszeres track ami a szokásos Mushy néven ismert atmoszférává alakult. Abban az időben nem gondoltam, hogy bemutassak egy másik alternatívát a zenei produkciómnak, csak a különböző területeken végzett kísérletezés érdekelt. Egy idő után találtam egy új kutatási módot, ami távol állt Mushy-tól, és ezért inkább egy másik név alatt fejlesztettem ki. A Phantom Love-ot választottam létrehozva egy kapcsolatot és evolúciót a másik projekthez.

K: Mi volt az első elektronikus zenei élményed, és mikor kezdtél foglalkozni a zenével?

V: Az első elektronikus zenei élményem a környezeti hangzás volt. Szoktam elektronikus zenét hallgatni régebben is, különösen az ipari zenét, de teljesen figyelmen kívül hagytam a szintetizátorok létezését, csak hallgató voltam, és nem gondolkodtam, hogy zenét készítsek, és hogyan csináljam. Az első megközelítés az volt, hogy ugyanazokat az érzelmeket és érzéseket hozzam létre, amit a zaj generálhat bennem és használni őket. Szóval az egyetlen módja az volt, hogy a környezet hangjait hozzam létre és kezeljem őket a sötét atmoszférák létrehozásához. Amikor elkezdtem játszani a szintetizátorokkal, a szintézis folyamata ugyanaz volt, mint amit a terepi felvételekhez használtam. Próbálj meg egy hangot találni és kidolgozni, ez volt amit akartam. Így kezdődik a történet.

K: Kérlek beszélj a zenei projektjeidről, megjelenéseidről

V: Folyamatban van egy album a Phantom Love-nak és egy másik Mushy-nak. A várakozás még hosszú, de úton van. Nem tudok többet mondani.

K: Mit gondolsz nehezebb dolgozni ebben a szcénában, ha nő vagy?

V: Ma már nem, azt hiszem, ez a nemi megosztás véget ért. Most zenét készíteni nőként még mindig létrehoz egyfajta érdeklődést, mert még mindig újnak számít a férfi világból. Amint látod, egyre több nő magabiztosabb és bátrabb megtenni ezt. Amikor 2003-ban kezdtem ez ritkán fordult elő, különösen egy nő esetében, aki zajt készít és elektronikus zenét. Soha nem éreztem diszkriminációt, mint női zenész, talán inkább, mint nő nehezebben tudod megérteni hogyan működnek az elektronikus cuccok.

K: Mi volt a legemlékezetesebb eseményed?

V: Amikor a Buka-nál játszottam Milánóban 2015-ben. Ez egy régi lemezgyártó vállalat épülete. Én a lemezfelvételhez használt teremben játszottam. Ez egyfajta Dante Inferno kör. Az egész közönség körülöttem helyezkedett el és én játszottam a közepén. Ez volt a második koncert, amit Phantom Love-ként adtam és az élmény felejthetetlen volt.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://www.facebook.com/phantomlovee/
https://www.facebook.com/mushymvshy/
https://soundcloud.com/clair-sauvage
https://soundcloud.com/mushyyy

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/phantom-love

Beach Boys - Elements : Fire
"You're a child, while you sleep all your toys make strange rituals around you. / Gyerek vagy és mialatt te alszol, minden játékod rituálékat csinál körülötted."

slctn●srtd X AM/FM (Arrhythmia & Formal Method)
(interview eng + hun)

K: When did the AM / FM project begin?

R: I think it was around 2015-16, I don’t remember exactly. When Csilla started doing music as Arrhythmia (too), I knew immediately that we have to do something together. That type of rhythmic noise and industrial what she made seemed to be going very well with my strict rhythms, and I wasn’t that wrong as it turned out :D
Unfortunately because of distance and our other busyness we couldn’t be as prolific as we wanted to be, but hopefully in the near future we can realize our plans, the terminus would be a live act obviously.

Cs: Yes, the project started exactly in 2015, Robi’s sound was as close to mine it could correctly supplement my funds.
I hardly can work together with anybody, but with Rob creating went smoothly, we never had to outline to each other which part of the actual piece we were responsible for. I will never forget as once at the Budapest Music Expo we just started jamming on an Arturia Buchla Easel V, and we turned one voice after another in such sync, that there and then it was clear, we have to try out ourselves live as well.

K: Arrhythmia and Formal Method are even better known names, please talk about these in a few sentences.

R: Formal Method isnt my first alterego, this project started around 2013, or to be correct I switched to this then, because it was a kind of musical turn as well, focusing even more on acid and industrial, opposed to darktechno.
I never liked to categorize myself musically, so I don’t say this is strictly industrial techno, moreover this is my most experimenting alias to time, as there is a variety in the pieces, going from 4/4 techno through electro like, acidish breakbeats to dark ambient. It couldnt be divided into one style, and I don’t want to be putted in a box neither. Recently raw techno inspires me even less, but more the styles of electro, acid, new beat, ebm, darkwave and so on.

Cs: I produce and play live since 10 years now, my first project started out in october 2009, with Sheela. It would be difficult to draw up what style of music i was making that time, usually impulsive melodies, varied, minimalistic rhythm and noise were defining the pieces. My first works were broken beats, slow breakbeats with sometimes disharmonic melodies. It was litreally experimental stuff.
My first release was out in 2012, in the form of two remixes, beside I released a full EP in 2014, on canadian DashDeep records. That was mainly dominated by minimal techno, electro and detroit house. Some years later, when I felt that differences in styles became more intensive in my works, and i was creating too much under one name, Arrhythmia was born in 2015. Before that I made another alias, what is more close to IDM and ambient electronica (Ahrkitekt Monohm). To date Arrhytmia became a mixture of techno, industrial, noise and IDM.

K: As Arrhythmia and as Formal Method you have many releases, and on Audioexit has also released a fresh AM / FM track. Will be new release with this project?

R: Actually ‘Continuum’ wasn’t the first release of ours what can be called official, however this was our first common work, before that there was a mini EP in Illegal Pattersn series, what isnt as well known maybe, but it illustrates the AM/FM sound quite good I guess.
Of course we would like to do more output in the future, I hope we don’t have to wait too much for the next one.

Cs: I’m really proud of that mini EP, its up to blood techno of the kind, throught I had experienced the true freedom of underground techno when I was young, how the sounds prevail, what makes techno really techno in ground. We try to be creative in the near future, winter is here, its perfect to do music.

K: How to characterize the music running under AM / FM name?

R: I think the AM/FM sound in enrooted in the basic connection of the music of we two, this distorted, industrial noise based mood characterizes our works the most.

Cs: Its raw and emotional at the same time. Rob and I are inclined to be on emotional rollercoaster. We would like to represent a raw, powerful, sometimes destructive, but emotional mixture.

K: What was your most memorable event?

R: there were some, but I think when I could play in the famous/notorious Subclub last year, that was one heyday for sure.

Cs: I can live every event as magic, but what I would highlight, and what effected my advancement with incredible power was the Suicide Circus gig in Berlin, and my vinyl release this year on Kallkallan.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mikor kezdődött az AM/FM projekt?

R: Azt hiszem talán 2015-16 táján, nem tudom pontosan. Mikor Csilla elkezdett Arrhythmia néven (is) zenét írni, már akkor tudtam hogy nekünk kell valami közöset is csinálni. Az a fajta rhythmic noise és industrial amit alkotott nagyon jól passzolni látszott az én szigorú ütemeimmel, és mint kiderült nem is tévedtem nagyot :D
Sajnos a távolság és egyéb elfoglaltságaink miatt nem voltunk annyira termékenyek mint szerettük volna, de talán a közeljövöben meg tudjuk valósítani a terveink, aminek nyilván egy live act lenne a végállomása.

Cs: Igen, pontosan 2015-ben kezdődött a közös projektünk, Robi hangzásvilága közel állt az enyémhez annyira hogy korrektül kiegészítse az én alapjaimat.
Én nehezen tudok együtt dolgozni bárkivel is, Robival gördülékenyen ment az alkotás, szinte soha nem kellet egymásnak azt taglalnunk ki melyik részt képviseli majd az adott számban.Sose felejtem el, egyszer Budapesten a Music Expon nekiálltunk spontán jammelni egy Arturia Buchla Easel V-n , olyan szinkronban csavartuk egyik hangot a másik után, hogy ott akkor egyértelmű volt, nekünk live is ki kell próbálnunk magunkat.

K: Az Arrhythmia és a Formal Method már ismertebb nevek, néhány mondatban beszéljetek ezekről.

R: Formal Method nem az első alteregom, ez a projekt kb. 2013-ban kezdődött, illetve akkor váltottam erre, elsősorban azért, mert egyfajta zenei váltás is volt talán, még jobban fókuszálva az acid és industrial irányra a darktechnoval szemben.
Sosem szerettem magam bekategorizálni zeneileg, így nem mondom erre sem hogy szigorúan ipari techno, sőt Formal Method a leginkább kísérletezős énem eddig, hiszen a zenék közt nagyon sokféle megtalálható, a 4/4 technotól kezdve az elektroba hajló, savas breakbeaten át a dark ambientig, nem is lehetne egy stílusba sorolni, és nem is szeretném ha beskatulyáznának. Az utóbbi időben pedig egyre kevésbé a színtiszta techno inspirál, sokkal inkább olyan irányzatok mint az elektro, acid, new beat, ebm, darkwave és társaik.

Cs: Én idestova 10 éve producerkedem és live-ozom, az első projektem 2009 októberében kezdődött, Sheela név alatt.Stílusilag igen nehéz lenne megfogalmazni milyen zenéket írtam akkoriban, általában az impulzív dallamok határozták meg a zenéimet, a változó és minimalista ritmikák, zörejek.Első munkáim például törtek voltak, lassabb breakbeat alapok, néhol diszharmonikus dallamokkal.Szó szerint kísérleti hangzásúak voltak.
Első megjelenésem 2012-ben volt,két remix által, mindamellett 2014-ben kiadtam egy komplett EP-t a kanadai DashDeep recordsnál. Itt főleg a minimal techno, az elektro, és Detroit house vonalak dukáltak. Pár évre rá amikor éreztem, hogy stílusilag már egyre intenzívebbek az eltérések, túl sokfélét alkotok egy név alatt, akkor 2015ben létrejött Arrhythmia. Ezelőtt még egy aliast létrehoztam ami főleg IDMhez és ambient electronicához áll közel (Ahrkitekt Monohm). Mostanra Arrhythmia vonala a techno ,az industrial, noise és IDM keveréke lett.

K: Mint Arrhythmia és mint Formal Method számos megjelenésetek van, illetve az Audioexiten megjelent egy friss AM/FM is. Lesz e új megjelenés ezzel a projekttel?

R: Tulajdonképpen nem a Continuum volt az első hivatalosnak mondható megjelenésünk, bár ez az első közös munkánk, de előtte kijött egy 3 számos mini EP is az Illegal Patterns sorozatba illesztve, ami talán kevésbé ismert, de meglehetősen jól szemlélteti az AM/FM hangzást azt hiszem.
Természetesen szeretnénk több megjelenést a jövőben, remélem hogy nem kell sokat várni a következőre.

Cs: Nagyon büszke vagyok arra a mini EP-re,ízig vérig techno, az a fajta techno amin keresztül fiatal koromban megtapasztalhattam mi az underground techno valódi szabadsága, hogyan s miképpen uralkodnak a hangok, mitől lesz a techno, techno. Igyekszünk a közeljövőben alkotni ismételten, itt a tél tökéletes az alkotásra :)

K: Hogyan jellemeznétek az AM/FM név alatt futó zenét?

R: Úgy gondolom az AM/FM hangzás valahol a kettőnk zenéjének alapvető kapcsolatában gyökerezik, ez a torzított ipari zajra épülő hangulat az ami leginkább jellemzi a közös munkáinkat.

Cs: Nyers és emocionális egyszerre.Robival mindketten hajlamosak vagyunk érzelmi hullámvasúton utazni.Szeretnénk képviselni a nyers, erőteljes, olykor destruktív de emocionális egyvelegeket.

K: Mi volt a legemlékezetesebb eseményetek?

R: volt pár emlékezetes, de azt hiszem mikor tavaly a híres/hírhedt Subclub-ban játszhattam, az azt hiszem az egyik csúcspont volt mindenképp.

Cs: Minden eseményemet varázsként tudom megélni, viszont amit kiemelnék és ami hihetetlen erővel hatott a fejlődésemre az a Berlini Suicide Circus fellépésem, és az idei vinyl megjelenésem a Kallkalan labelnél.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://www.facebook.com/arrhythmia.00/
https://www.facebook.com/formalmethodtechno/
https://www.facebook.com/amfmtechno/

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/amfm

Ultraviolet - Kites (Fantasy Flite Part One)
●Eng: CS: An old classic, i’ve heard it for the first time in Sasha & John Digweed’s Northern Explosure mix and i liked it, i use to stomp it under the shower :D R: I’ve been listening the whole mix a lot during the years, but this is my absolute favourite from it, its a timeless classic indeed, and the 90s house sound is very close to my heart. ●Hun: CS: Régi klasszikus, Sasha And John Digweed - Northern Exposure szettjében hallottam először és megtetszett, szoktam dúdolni a zuhany alatt :D R: Az egész mixet rongyosra hallgattam az évek során, de ez az abszolút kedvenc róla, valóban egy időtlen klasszikus, és nekem különösen kedves a 90-es évek house hangzása.

slctn●srtd X Huren (Teste, O/H)
(mini interview eng + hun)

K: What was your first electronic music experience and when did your career begin?

D: 
For me it was movies and television as a child, in horror and sci-fi films and early MTV music videos. The original New Wave/post punk was in full swing and my first record was Gary Numan '' Cars'' which I can say made a lasting impression. Moreso than the Kiss records i also had at the time! 

The Texas Chainsaw Massacre had an enormous impact about creating sonic terror, as did Wendy Carlos '' The Shining '' and Italian Zombie and Cannibal film soundtracks. Riz Ortolani, Goblin, Fabio Frizzi, Tangerine Dream and many other drug damaged psychedelic weirdos from the 70's and 80's come to mind

I tend to gravitate to the morbid as when i was first buying synths i wanted to make sounds like Carlos in the Shining and the BBC Radiophonic in the early Dr. Who episodes as well as low budget versions of those from the Grindhouse B-movie trash cinema, art-house celluloid etc... 

The thing to keep in mind in the 70's and 80's there was outright hostility to synthesizers at the time so alternate areas where where you'd be more likely to be exposed to the music and you had to seek it out and write letters. For example I remember writing to Interfisch before they were Tresor Records and Coil Threshold House Mailing list, Soleilmoon, Silent etc. As well as friends who were in the Temple Ov Psychick Youth with weird video collections

Also to get an idea In North America Kraftwerk originally was thought to be a comedy act for example. IF IT HAS A SYNTH IN IT ITS NOT ``REAL'' MUSIC was the thinking of the time

As for my career (loosely referred to!), well I suppose '91 or 92 around the time of the Teste Release. Lately I've been rather reflective about all the highs and many lowlights. At this point I can consider myself a survivor! It has been long descent into the Heart of Darkness!!!!

K: You have many great music projects, releases, please talk about these.D: Well thank you for the kind words. Not to be contrarian but one thing I've learned over the years is to let others talk about them. I adhere to the credo of Flava Flav - DON'T BELIEVE the muthafuckin hypeeeeee Boiieee!!! 


However to add something to it. My prime projects are Huren, Teste, MRTVI and O/H in revolving order depending on circumstances and timing As well as collaborations with Ancient Methods, Sarin and Blush Response recently. Many more are on the way as aside from production i get requests for just my soothing vocal stylings and I used to play drums professionally and I miss it...

K: What was your most memorable event and which event is on your wish list?D: Most memorable would coincidentally be Berghain just this past weekend as Teste with Goner the recent inductee to the fold... I cant deny it was emotional and surreal to hear something I worked on as a teenager in the basement in rural Canada in that situation. During soundcheck staring at the Funktion One System and hearing "The Wipe" on it was very introspective moment and even a flashback to '92 and distant phantoms... Definitely a reminder as to why I still bother and try to develop as there were definitely abundant moments I was ready to pack it in over the years.


Wish lists well I've been hearing good things about Khidi in Georgia and I do hope to play more in Asia particularly Korea..

K: When you play live, what do you use, which is your favorite instrument in your setup?D: I must seem so difficult but it truly is the audience as instrument lets say. I strive for the presentation unique to each event. 

The gear I use changes frequently (Kleinanzeigen Berlin rent time!!) and I don't want to be defined by equipment as I am about the experience and concepts as they are just tools... 

I say leave the gearhead shit to Youtube demos! 


K: Have you ever been to Hungary? D: No but a colleague of mine is there now and he says I'll love this '' Budafuck'' area.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

K: Mi volt az első elektronikus zenei élményed és hogyan kezdődött a karriered?

D: Mozifilmek és a televízió gyerekként, horror és sci-fi filmek és a korai MTV zenei videók. Az eredeti post punk és new wave lendületben volt, és az első lemezem Gary Numan –től a 'Cars ' volt , erről elmondhatom, hogy tartós benyomást keltett. Ebben az időben voltak Moreso, aztán Kiss lemezeim is.

A Texasi láncfűrészes mészárlása óriási hatást gyakorolt a hang terror megteremtésére, ahogy Wendy Carlos "The Shining” (A ragyogás)-ja is és az olasz Zombie and Cannibal (Zombi holokauszt) filmzenék. Riz Ortolani, Goblin, Fabio Frizzi, Tangerine Dream és sok más, a 70-es 80-as évekbeli pszichedelikus különc eszembe jut. 

Hajlamos vagyok vonzódni a morbidhoz, mint amikor megvettem az első szintetizátoraimat, olyan hangokat szerettem volna csinálni, mint Carlos „A ragyogás”-ban, és a BBC Radiophonic a korai Dr. Who epizódokban, csakúgy mint a b kategóriás trash Grindhouse mozik, art-house, celluloid stb.

Azt szem előtt kell tartanunk, hogy a 70-es 80-as években ellenségeskedés vette körül a szintetizátorokat, ugyanakkor voltak olyan alternatív helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lehettél kitéve a zenének, ezeket meg kellett keresned, írni kellett leveleket.
Pl. emlékszem írtam az Interfisch-hez mielőtt ők Tresor Records lettek, valamint a Coil Threshold House levelezési listához, Soleilmoon, Silent stb. Amellett, hogy voltak barátok a Temple Ov Psychick Youth- ban furcsa videó gyűjteményekkel.
Észak- Amerikában azt gondolták, hogy eredetileg a Kraftwerk egy komédia pl.
Ha van egy szinti benne akkor az már nem „igazi” zene ez volt a gondolat ebben az időben.
Ami a karrieremet illeti (lazán említettem). Azt gondolom a 91-es 92-es Teste megjelenés körül. Az utóbbi időben inkább visszatükröződtek a csúcspontok és az árnyoldalak. Ezen a ponton túlélőnek tekinthetem magam. Hosszú lemerülés volt ez a sötétség szívébe.

K: Rengeteg kiváló zenei projekted, megjelenésed van, kérlek beszélj ezekről.

D: Köszönöm a kedves szavakat. Nem szeretnék ellenkezni, de az egyik dolog amit megkellett tanulnom az évek során, hogy hagyjak másokat beszélni róluk. Ragaszkodom a Flava Flav hitéhez „Ne higyj a kib…..tt hype-ban”.
Azonban hozzáadnék valamit. Legfontosabb projektjeim a Huren, MRTVI a Teste és az O/H, a körülmények és időzítés függvényében, valamint az együttműködések Ancient Methods-szal, és Sarin-nal és Blush Response-szal az utóbbi időben. Rengeteg minden úton van ahogy a producerkedés mellett kapok felkéréseket csak a megnyugtató vokálomhoz, és profi dobos is voltam,ami szintén hiányzik.

K: Melyik volt a legemlékezetesebb eseményed, és milyen esemény van a kívánság listádban?

D: A legemlékezetesebb véletlenül pont az elmúlt heti a Berghainben, Teste-ként Gonerrel, aki friss újonc a hívőknek. Nem tagadhatom, hogy ebben a helyzetben érzelmes és szürreális volt hallani valamit, amin tinédzserként dolgoztam egy vidéki kanadai pincében. A soundcheck közben a Funktion One hangrendszert hallgatva a „The Wipe”-ot egy nagyon introspektív pillanat volt, egy visszaemlékezés a 92-es évre és a távoli rémképekre. Határozottan emlékeztetetett arra , hogy miért zavarok még mindig és próbálok fejleszteni, ezek bőséges pillanatok voltak, készen álltam becsomagolni ezeket az évek alatt.
Kívánságlista, szóval nagyon jó dolgokat hallottam a Khidiről Grúziában, és remélem többet játszhatok Ázsiában, különösen Koreában.

K: Amikor zenélsz, mit használsz, melyik a kedvenc hangszered a set up-ban?

D: Bonyolultnak tűnik, de valójában a közönség, mint hangszer mondjuk. Igyekszem minden eseményt egyedi módon bemutatni.
Az általam használt felszerelés rendszeresen változik (Berlini apróhirdetések bérleti ideje!!) és nem akarok a felszerelés által meghatározva lenni , ahogy a tapasztalat és koncepció által sem mivel ezek csak eszközök ...

azt mondom hagyjuk a gearhead sz@rságot a youtube demokra!

K:Jártál már Magyarországon?

D: Nem, de az egyik kollégám ott van most és azt mondta fogom szeretni ezt a „Budafuck” helyet.

Links follow them/ Linkek kövesd őket:
https://soundcloud.com/huren
https://www.facebook.com/1huren1/
https://www.facebook.com/ontariohospital/
https://www.facebook.com/teste.official/

Check his biography and if you want, you can show your liking with a "like" button :)
Olvasd el az önéletrajzát és ha akarod nyilvánítsd ki a tetszésedet egy like-kal!
http://podcast.selectionsortedbkng.com/dj-producer/huren

About the list:

D: Only the tip of the iceberg as I would add Cabaret Voltaire, The Fall, Chrome, Residents,Napalm Death, Nash the Slash, Bruce Haack and toooo many others!! Need a Top 100!

D: Ez csak a jéghegy csúcsa, hozzá kellene adnom még: Cabaret Voltaire, The Fall, Chrome, Residents,Napalm Death, Nash the Slash, Bruce Haack és rengeteg mást, kellene egy Top 100!

CH-BB
●Eng: Liaisons Dangeureuses and this are my Kraftwerk simply put - also a prime motivator for my Berlin relocation. When I started going to clubs this was the sound and experience I found thrilling and try to this day to recapture and reinterpret! ●Hun: Liaisons Dangeureuse és ez az én Kraftwerkem egyszerűen fogalmazva - szintén az egyik fő motivációja volt a Berlinbe telepedésemnek. Amikor elkezdtem klubokba járni, ez volt az a hangzás illetve élmény amit izgalmasnak találtam, és én ezekben a napokban próbálom ujra elkapni és újraértelmezni ezt.

Pages